Sökning: "Avfallsförbränning"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Avfallsförbränning.

 1. 1. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 2. 2. Avfallsförbränning i Chisinau

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Agnes Andersson; Linnéa Leppänen; [2017]
  Nyckelord :kraftvärmeverk; rosterpanna; Moldavien; beräkningsprogram för avfallsförbränning; energiinnehåll i avfall;

  Sammanfattning : This report examines the potential of waste incineration in the capital Chisinau of Moldova. The waste from the 900 000 inhabitants is today deposited on landfill and gas imported from Russia is used for heat/steam production. LÄS MER

 3. 3. Avskiljning av inert material från avfallsbränsle : En fältstudie av förbättrad RDF-produktion på bränsleberedningen i Västerås

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oskar Andersson; [2017]
  Nyckelord :fuel preparation; fuel production; RDF; separation; inert material; waste combustion; fuel quality; fuel sampling; waste sample; bränsleberedning; bränsleproduktion; RDF; avskiljning; inert material; avfallsförbränning; bränslekvalitet; bränsleprov; avfallsprov;

  Sammanfattning : Samtidigt som världens energiproduktion till stor del baseras på förbränning av fossila bränslen behandlas enorma mängder avfall genom deponering. Ökad energiåtervinning av avfall kan bidra till att minska världens utsläpp av växthusgaser. Då avfall bör ses som en resurs är det dock viktigt med en effektiv energiåtervinning. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Overall Environmental Impacts of Alternatives for Emission Control Systems applied for Waste to Energy Process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Camilla Sundin; [2017]
  Nyckelord :Waste to Energy; Waste Incineration; Emission Control Systems; Environmental Impact Evaluation;

  Sammanfattning : Vattenfall operates a cogeneration plant where household and industrial waste is incinerated to generate electricity and district heating. The waste incineration generates flue gases, and the energy in the hot flue gases is recovered by condensation. LÄS MER

 5. 5. Livscykelanalys av behandlingsprocesser för flygaska från avfallsförbränning : jämförelse av Ash2Salt-processen med befintliga metoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Kristin Johansson; [2017]
  Nyckelord :LCA; saltutvinning; miljöpåverkan; klimatpåverkan; resursförbrukning; toxicitet;

  Sammanfattning : EasyMining Sweden AB, a subsidiary to Ragn-Sells AB, has developed a new process for treatment of fly ash from municipal solid waste incineration called Ash2Salt, which enables recycling of salts; sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride and ammonium sulphate. To compare this new process with some of today’s fly ash treatment processes available for Swedish and European fly ash a life cycle assessment (LCA) was performed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Avfallsförbränning.

Din email-adress: