Sökning: "Britt-Marie Klingberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britt-Marie Klingberg.

  1. 1. Den fria uteleken ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

    Författare :Britt-Marie Klingberg; [2010]
    Nyckelord :Förskola; förskolegården; genus; lek; utelek;

    Sammanfattning : I detta examensarbete har 5-åringars lek och utnyttjande av förskolegården studerats. Undersökningens syfte har varit att studera den fria uteleken och detta ur ett genusperspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Britt-Marie Klingberg.

Din email-adress: