Sökning: "Crime"

Visar resultat 1 - 5 av 1545 uppsatser innehållade ordet Crime.

 1. 1. Jag är en lite annorlunda tjej för jag gillar såhär deckare” - En kvalitativ studie om genus och tioåringars uppfattningar om läsning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Hedström; [2018-08-06]
  Nyckelord :Läsning; läsförmåga; genus; normer; maskuliniteter; femininiteter; genusteori; motivation; interaktion; elevperspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning En god läsförmåga är avgörande för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt visar forskning att pojkar som grupp läser mindre och med en mindre utvecklad läsförmåga än flickor. Att pojkar tenderar att utveckla en svagare läsförmåga är något som uppmärksammats av såväl forskare som i media. LÄS MER

 2. 2. The Importance of Familial Liability for Substance Abuse and Criminality in Young Male Violent Offenders

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ida-Marie Edstorp; [2018-04-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: There is an interest to find out more about family background of violent offenders and how it affects the development of their problems. Aims: To investigate the association between familial liability, substance abuse disorders (SUDs) and aggressive antisocial behaviour in young violent offenders. LÄS MER

 3. 3. Gender Groups and the Genocide Convention's Protected Groups

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Hassellind; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores the crime of genocide in connectivity to ‘gendercides’. Its aim is to investigate whether including gender groups as a protected group in the Genocide Convention is theoretically plausible. LÄS MER

 4. 4. Mitigation of drug sentencing and its effect on crime- Evidence from Supreme Court rulings

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Flick; Philippa Sjölin; [2018-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We estimate the effect of several Supreme Court rulings during 2011 and 2012 that reduced the punishment for serious drug crime. We evaluate whether a decrease in punishment for serious drug crime had an impact on the aggregate crime rates and clear-up rates for seven other crime types. LÄS MER

 5. 5. Som Bron, fast på riktigt En studie av personuppgiftspublicering i svensk och dansk press och den kriminaljournalistiska genren i Ubåtsfallet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Danielle Delbro; Hanna Juliusson; [2018-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to compare the differences in the publication of personal information in Ubåtsfallet between Swedish and Danish press. Furthermore we want to study differences between the publication of personal information in morning papers and tabloid regarding Ubåtsfallet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Crime.

Din email-adress: