Sökning: "Eva Björklund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eva Björklund.

 1. 1. Försöken att övertala respektive konsten att övertyga : En retorisk argumentationsanalys av hur två landsortstidningar använder retoriken för att rikta sig till sina mottagare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Björklund; [2009]
  Nyckelord :Retorisk argumentationsanalys; retorik; Gefle Dagblad; Västerbottens-Kuriren; kulturhuvudstad 2014; opinion; övertala; övertyga; landsortstidning.;

  Sammanfattning : AbstractTitel:Försöken att övertala respektive konsten att övertyga.- En retorisk argumentationsanalys av hur två landsortstidningar använder retoriken för att rikta sig till sina mottagare Författare: Malin BjörklundHandledare: Eva EkstrandExaminator: Margareta Rönnberg Nyckelord: Retorisk argumentationsanalys, retorik, Gefle Dagblad, Västerbottens-Kuriren, kulturhuvudstad 2014, opinion, övertala, övertyga, landsortstidning. LÄS MER

 2. 2. "Framtiden när det gäller möjligheten att få jobb känns hyfsat trygg för min del" - elevers erfarenheter av att studera på omvårdnadsprogrammet samt en kartläggning av deras framtidsplaner

  C-uppsats,

  Författare :Gunilla Svanström; Catarina Lundberg; Eva Björklund; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersköterskans yrkesroll har genomgått många förändringar. Flera undersökningar harvisat att framför allt äldreomsorgen står inför stora utmaningar i framtiden till att kunnarekrytera personal inom vård och omsorg. LÄS MER

 3. 3. Preoperativ kolhydratuppladdning som omvårdnadshandling - hur påverkas patientens välbefinnande och återhämtning perioperativt?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Eva Björklund; [2005-11-02]
  Nyckelord :omvårdnad; preoperativ kolhydratuppladdning; välbefinnande; återhämtning;

  Sammanfattning : Under senare år har fasterutinerna inför operation börjat förändras och nya riktlinjer somtillåter klara drycker fram till två timmar före premedicinering har börjat anammas i fleraländer. Denna åtgärd underlättar för patienterna när det gäller törst men inte när det gäller denmetabola förändring som sker vid kirurgiska ingrepp och som påverkar såväl patientensvälbefinnande som sjukhusvistelsens längd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Eva Björklund.

Din email-adress: