Sökning: "Gille"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Gille.

 1. 1. Digital entrepreneurship in online communities A study of knowledge sharing

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Gille; Richard Joelsson; [2017-09-13]
  Nyckelord :Digital entrepreneurship; Digital platforms; Online communities; Knowledge sharing;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt de olika kunskapsdimensioner som delas gällande digitalt entreprenörskap. Studien bygger på kunskapen inom fältet digitalt entreprenörskap och presenterar en tentativ taxonomi över dess ständigt föränderliga kunskapsdomän. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefers roll vid organisatorisk förändring : En empirisk studie om förändringskontextens betydelse för mellanchefers roll i en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Gille; Frida Granlund; [2017]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; mellanchef; ledarskapsroll; förändringsagent; förändringskontext; change kaleidoscope;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kontextuella förändringsfaktorer påverkar mellanchefers roll vid organisatorisk förändring. Tidigare forskning belyser vikten av att företag ställer sig öppna inför förändring samtidigt som vidare forskning visar att upp till 70 % av alla initiativ till organisatorisk förändring misslyckas. LÄS MER

 3. 3. Design of Modularized Data Center with a Wooden Construction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marika Gille; [2017]
  Nyckelord :Data center; Modularity; Wooden structure; Indoor Climate; Datacenter; Modulärt byggande; träkonstruktion; Inomhusklimat;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the possibility to build a modular data center in wood. The goals is to investigate how to build data centers using building system modules, making it easier to build more flexible data centers and expand the business later on. LÄS MER

 4. 4. "Om man frågar snällt, såklart" : -     En kvalitativ intervjustudie om barns inflytande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sandra Falkeling; Johanna Gille; [2016]
  Nyckelord :Barns inflytande; barns perspektiv; förskollärare; kvalitativ intervju; förskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att, utifrån barns och förskollärares perspektiv, undersöka hur förskollärare arbetar med barns inflytande samt hur barn ser på sin egen möjlighet att påverka sin vardag i förskolan. Följande frågeställningar fungera som utgångspunkt för studien; Vilken syn har barn respektive förskollärare på barns inflytande i förskolan? Vilka aspekter anser barn respektive förskollärare reducerar barns möjlighet till inflytande? Vilka pedagogiska strategier anser barn respektive förskollärare främjar barns inflytande? För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes 9 kvalitativa intervjuer på två kommunala förskolor belägna i Mellansverige, 5 parintervjuer med barn samt 4 intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Commercialize Clean Technologies. A case study regarding commercialization of clean technologies through strategic partnerships in emerging markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jesper Gille; Karl Stolpe; [2015-07-10]
  Nyckelord :Clean Technologies; Commercialization; Partnership Strategy; Emerging Markets; Complementary Assets; Case Study;

  Sammanfattning : ABSTRACTClean technology has been a growing sector because of emerging environmental issues and stricter regulations derived from these. The cleantech industry has despite its possibilities in this industrial shift experienced high failure rates in the commercialization process. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gille.

Din email-adress: