Sökning: "Gille"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Gille.

 1. 1. Inarbetningsskyddets rättssäkerhet - med fokus på begreppet omsättningskrets

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Gille-Johnson; [2018]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar varumärkesrätten och mer specifikt hur ett varumärke erhåller skydd genom inarbetning. Inarbetningsskyddet finns stadgat i VmL:s 1 kap. 7§ och fungerar som ett alternativ till att uppnå varumärkesskydd genom registrering. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju en stor skillnad på att vara en flerspråkig förskola och en mångkulturell förskola” : En studie om förskollärares berättelser om deras roll i flerspråkiga barns modersmålsutveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Matilda Gille; Andrea Lindh; [2018]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; modersmål; förskollärare; redskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta del av och beskriva hur förskollärare berättar om sitt arbete med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Studiens syfte undersöks genom följande frågeställningar: Hur beskriver förskollärare sin roll i flerspråkiga barns modersmålsutveckling? Vilka redskap anser förskollärare är betydelsefulla i arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling? Vilken syn beskriver förskollärarna att de har på modersmålets betydelse för flerspråkiga barn? Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv för att undersöka hur förskollärare beskriver på vilket sätt samspelet mellan förskollärare och barn, med hjälp av olika redskap, ger möjlighet till flerspråkiga barns modersmålsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Digital entrepreneurship in online communities A study of knowledge sharing

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Gille; Richard Joelsson; [2017-09-13]
  Nyckelord :Digital entrepreneurship; Digital platforms; Online communities; Knowledge sharing;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt de olika kunskapsdimensioner som delas gällande digitalt entreprenörskap. Studien bygger på kunskapen inom fältet digitalt entreprenörskap och presenterar en tentativ taxonomi över dess ständigt föränderliga kunskapsdomän. LÄS MER

 4. 4. Studie i hållbart byggande : En metodprövning med jämförelse av fasadsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Ragnar Gille; André Jämthagen; [2017]
  Nyckelord :byggteknik; fasadsystem; hållbarhetsanalys; hållbart byggande; LCA;

  Sammanfattning : This report is written for the construction company NCC and Uppsala University, with the goal to investigate if there is a simple method to compare building materials from the perspective of sustainability, to help the decision-making when choosing materials for building Projects. To test the method four facade systems (brick, ventilated plaster, unventilated plaster and cement board) have been analyzed with different tools used for sustainable assessement, namely: Life-cycle cost analysis, Life-cycle analysis and assessment criteria. LÄS MER

 5. 5. Design of Modularized Data Center with a Wooden Construction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marika Gille; [2017]
  Nyckelord :Data center; Modularity; Wooden structure; Indoor Climate; Datacenter; Modulärt byggande; träkonstruktion; Inomhusklimat;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the possibility to build a modular data center in wood. The goals is to investigate how to build data centers using building system modules, making it easier to build more flexible data centers and expand the business later on. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gille.

Din email-adress: