Sökning: "Gille"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Gille.

 1. 1. Digital entrepreneurship in online communities A study of knowledge sharing

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Gille; Richard Joelsson; [2017-09-13]
  Nyckelord :Digital entrepreneurship; Digital platforms; Online communities; Knowledge sharing;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt de olika kunskapsdimensioner som delas gällande digitalt entreprenörskap. Studien bygger på kunskapen inom fältet digitalt entreprenörskap och presenterar en tentativ taxonomi över dess ständigt föränderliga kunskapsdomän. LÄS MER

 2. 2. Studie i hållbart byggande : En metodprövning med jämförelse av fasadsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Ragnar Gille; André Jämthagen; [2017]
  Nyckelord :byggteknik; fasadsystem; hållbarhetsanalys; hållbart byggande; LCA;

  Sammanfattning : This report is written for the construction company NCC and Uppsala University, with the goal to investigate if there is a simple method to compare building materials from the perspective of sustainability, to help the decision-making when choosing materials for building Projects. To test the method four facade systems (brick, ventilated plaster, unventilated plaster and cement board) have been analyzed with different tools used for sustainable assessement, namely: Life-cycle cost analysis, Life-cycle analysis and assessment criteria. LÄS MER

 3. 3. Design of Modularized Data Center with a Wooden Construction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marika Gille; [2017]
  Nyckelord :Data center; Modularity; Wooden structure; Indoor Climate; Datacenter; Modulärt byggande; träkonstruktion; Inomhusklimat;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the possibility to build a modular data center in wood. The goals is to investigate how to build data centers using building system modules, making it easier to build more flexible data centers and expand the business later on. LÄS MER

 4. 4. Smart Defence i Skandinavien : En analys av de skandinaviska länderns försvars- och säkerhetsstrategier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Paul Wadström; Anton Gille; [2017]
  Nyckelord :Smart Defence; Nato; EU; Skandinavien; säkerhetspolitik; försvarspolitik;

  Sammanfattning : Defence and security related issues are constantly changing. Many of the current platforms which encourage international cooperation between countries was created during the end of previous wars. This has also strengthened a will to maintain stability and peace through collective defence. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefers roll vid organisatorisk förändring : En empirisk studie om förändringskontextens betydelse för mellanchefers roll i en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Gille; Frida Granlund; [2017]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; mellanchef; ledarskapsroll; förändringsagent; förändringskontext; change kaleidoscope;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kontextuella förändringsfaktorer påverkar mellanchefers roll vid organisatorisk förändring. Tidigare forskning belyser vikten av att företag ställer sig öppna inför förändring samtidigt som vidare forskning visar att upp till 70 % av alla initiativ till organisatorisk förändring misslyckas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gille.

Din email-adress: