Sökning: "Gunilla Ljungberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunilla Ljungberg.

  1. 1. Kommunikation vid införande av säljstöd - en fallstudie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Annika Palmkvist; Gunilla Ljungberg; [2006]
    Nyckelord :kommunikation; ledarskap; diffusion; datainformationssystem; säljstöd; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Trots att det görs framsteg inom hård- och mjukvaruutvecklingen, fortsätter problemen med dåligt utnyttjade system. Forskare påpekar att det är viktigt att forska vidare inom området - när informationsteknologi blir eller inte blir accepterat samt när den används inom organisationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Gunilla Ljungberg.

Din email-adress: