Sökning: "Iso 14001"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden Iso 14001.

 1. 1. Nya ISO 14001 och dess utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Thea Brorson; [2017]
  Nyckelord :ISO 14001; miljöledningssystem; ISO 14001:2015; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : ISO 14001 is a standard for environmental management systems and is the most commonly used one worldwide. The standard is used in all different industries to manage companies’ and organisations’ environmental impact. After a revision of the standard a new version was realised in 2015. LÄS MER

 2. 2. Miljöledningssytem : Som att få körkort på endast teoriprovet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Joel Wickström; Hampus Ryberg; [2017]
  Nyckelord :Environmental management system; ISO 14001; Stockholm county; Case study;

  Sammanfattning : There is extensive research about environmental management system present today. Mainly focused on the private sector and research about how environmental management system within the public sector has not been conducted in the same extent. LÄS MER

 3. 3. Miljöcertifieringen 14001 – ett nödvändigt ont. : En kvalitativ studie om svenska små- och medelstora företags upplevelser av ISO 14001 efter 2015 år uppdatering.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Axelsson; Victor Melkersson; [2017]
  Nyckelord :ISO 14001; ISO 14001:2015; environmental management system; EMS; drivers; barriers; small and medium-sized enterprises; SME!; ISO 14001; ISO 14001:2015; miljöledningssystem; drivkrafter; barriärer; SMF; SME;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är problematiskt att implementera hållbara styrmedel i små- och medelstora företag (SMF) enligt tidigare forskning. Miljöledningssystem är ett populärt hållbart styrmedel där många svenska SMF har certifierat sig mot miljöledningsstandarden ISO 14001. LÄS MER

 4. 4. Förberedelse för miljöcertifiering på ett medelstort företag inom tillverkningsindustrin : Kartläggning och analys av miljöaspekter

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Ingrid Unevik; [2017]
  Nyckelord :Environmental management system; ISO 14001; Environmental aspects; Significant environmental aspects; Miljöledningssystem; ISO 14001; Miljöaspekter; Betydande miljöaspekter;

  Sammanfattning : De miljöproblem som har uppstått till följd av mänskliga aktiviteter uppmärksammas alltmer och itakt med detta ökar kraven på företag gällande transparens och hållbarhet. Många företag har därförvalt att börja arbeta systematiskt med miljöfrågor. LÄS MER

 5. 5. Hållbart byggande genom standardiserad miljöledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Josefine Thunmarker; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljö och hållbarhetsfrågor utgör en stor del av det samhället måste ta hänsyn till. För byggföretagen får dessa frågor en stor påverkan på verksamheten. Dels på grund av omfattande lagstiftning men också som en följd av att samhället blivit mer miljömedvetet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Iso 14001.

Din email-adress: