Sökning: "Iso 14001"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden Iso 14001.

 1. 1. Miljöarbete i ett fastighetsbolag- En fallstudie av Skövdebostäder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Åbom; [2018]
  Nyckelord :miljö; fastighet; csr; fastighetsbolag; iso 14001;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Miljöcertifieringen 14001 – ett nödvändigt ont. : En kvalitativ studie om svenska små- och medelstora företags upplevelser av ISO 14001 efter 2015 år uppdatering.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Axelsson; Victor Melkersson; [2017]
  Nyckelord :ISO 14001; ISO 14001:2015; environmental management system; EMS; drivers; barriers; small and medium-sized enterprises; SME!; ISO 14001; ISO 14001:2015; miljöledningssystem; drivkrafter; barriärer; SMF; SME;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är problematiskt att implementera hållbara styrmedel i små- och medelstora företag (SMF) enligt tidigare forskning. Miljöledningssystem är ett populärt hållbart styrmedel där många svenska SMF har certifierat sig mot miljöledningsstandarden ISO 14001. LÄS MER

 3. 3. Hållbart byggande genom standardiserad miljöledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Josefine Thunmarker; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljö och hållbarhetsfrågor utgör en stor del av det samhället måste ta hänsyn till. För byggföretagen får dessa frågor en stor påverkan på verksamheten. Dels på grund av omfattande lagstiftning men också som en följd av att samhället blivit mer miljömedvetet. LÄS MER

 4. 4. Utmaningen med att bedriva ett gemensamt arbete inom en decentraliserad federation : Länsförsäkringars anpassning av ett miljöledningssystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Jonasson; Christofer Cunningham; [2017]
  Nyckelord :Miljöledningssystem; decentraliserad federation; målkongruens; intern kommunikation; Länsförsäkringar;

  Sammanfattning : Sammandrag Vi har undersökt hur en gemensam miljöstandard fungerar inom Länsförsäkringsgruppen, där organisationen har setts som ett exempel på en decentraliserad federation. Länsförsäkringsgruppen har haft en gemensam miljöstandard sedan 2003, ISO 14001 som samtliga länsförsäkringsbolag har arbetat utefter med stöd från Länsförsäkringar AB (LFAB). LÄS MER

 5. 5. An investigation of what the changes in ISO 14001:2015 mean from an organisational perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Svartson; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Development; ISO 14001; Environmental Management System; Employee Engagement;

  Sammanfattning : The implementation of an environmental management system such as the standard ISO 14001 is a common way to manage environmental responsibilities in an organisation. In 2015 ISO 14001 was updated with some major changes like Annex SL, management engagement, strategic engagement, risk-based thinking, life cycle perspective, improved environmental management and interested parties. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Iso 14001.

Din email-adress: