Sökning: "Jennie Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Jennie Gustafsson.

 1. 1. Personers behov efter en hjärtinfarkt : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Sanna Magnusson; Jennie Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Thermoregulating behavior and habitat use of Liolaemus aparicioi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/BiologiLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jennie Frida Linn Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Thermoregulation; basking behavior; lizard; altitude; Habitat use;

  Sammanfattning : The thermoregulation of lizards depends highly on the environment they inhabit. Thermoregulation is crucial for physiological processes and affects therefore the life history of the lizard. High altitudes are characterized by a colder climate than on lower altitudes, and these environmental factors affects the thermoregulation of lizards. LÄS MER

 3. 3. Kittel, hjärta eller nav: en kritisk diskursanalys av ett folkbiblioteks stadsdelsutvecklingsuppdrag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper; Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Jennie Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Library and information studies; public libraries; urban development; critical discourse analysis; agonistic pluralism; logics of appropriateness Biblioteks- och informationsvetenskap; folkbibliotek; stadsutveckling; kritisk diskursanalys; agonistisk pluralism; lämplighetslogiker; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This Master’s thesis is based on a field study conducted at the IdéA, a public library and meeting place in Drottninghög, Helsingborg, chosen because of its urban development mission. This mission should be understood in relation to the redevelopment plan of the Million Program area Drottninghög, where IdéA is located. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility : en kvalitativ studie om hur CSR integreras i företags beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emma Gustafsson; Jennie Johansson; [2014]
  Nyckelord :CSR; Work of sustainability; Stakeholder theory; Legitimacy theory; Decision making; CSR; Hållbarhetsarbete; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Under de senare åren har fenomenet CSR blivit oerhört aktuellt bland både företag, intressenter och samhället i övrigt. Det har framställts att det numera berör hur utvecklingen av CSR påverkar företags beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. "Where life comes together", the imagined meanings of lived geographies, a case study of two gated communities in the greater cairo region, egypt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jennie Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :hegemony; fictitious capital; user value; neoliberalism; gated community; Cairo; Greater Cairo Region; common sense; biopolitics; the enterprise form; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay concerns the imagined meanings of life in relation to Mivida and Al Rehab, two gated communities in the Greater Cairo Region, Egypt. It is based on promotional material and interviews conducted with relevant actors. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jennie Gustafsson.

Din email-adress: