Sökning: "Kosovo"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet Kosovo.

 1. 1. What Peace? Grasping the Empirical Realities of Peace(s) in Post-war Mitrovica

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Segall; [2018]
  Nyckelord :urban peacebuilding; post-war cities; the Peace Triangle; Mitrovica; everyday peace; Kosovo; geographies of peace;

  Sammanfattning : Urban peacebuilding has proved particularly challenging in cities contested on grounds of state legitimacy where group identities are salient. Ever since the end of the Kosovo War in 1999, the city of Mitrovica has remained divided and been further polarized by outbreaks of violence, post-war politics, and strained inter-group relations. LÄS MER

 2. 2. Erkännandet av stater - ur betraktarens perspektiv : En argumentationsanalys av enheterna Kosovo och Palestina

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elizabeth Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pape eller Wardens teori i Kosovo? : En teoriprövande fallstudie på Operation Allied Force i Kosovo 1999

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tony Remes; [2018]
  Nyckelord :Warden; Pape; Operation Allied Force; Kosovo; Yugoslavia; Air Power; NATO; Air force;

  Sammanfattning : The theories on how to use airpower as coercion are divided between those who advocate strategic bombing and those who advocate support for land operations. The purpose of this study is to analyze whether Pape and/or Warden´s airpower theories applied on Operation Allied Force can explain how NATO´s air force was used. LÄS MER

 4. 4. ‘We have up until now been an experimental place. Now it's time for us to take responsibility’. Local Kosovar judges and prosecutor’s experiences and perspectives of the EULEX’s impact on the legal order in Kosovo.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Albulena Ibishi; [2018]
  Nyckelord :Kosovo; EULEX; Rule of Law; post-colonial theory; local judges; prosecutors; colonizer; colonized; Western laws; Social Sciences;

  Sammanfattning : By employing seven semi-structured interviews with local judges and prosecutors in Kosovo, this study aims at examining how the European Union Rule of Law Mission (EULEX) has impacted the legal order in Kosovo and the practice of the judges and prosecutors. In addition, this study examines how the impacts of EULEX, and how the judges and prosecutors will be affected after the EULEX are withdrawn from Kosovo. LÄS MER

 5. 5. Erkännande av presumtiva stater - En kritisk analys av erkännandeteoriernas konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Einar Dieden Sandell; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det ständigt aktuella ämnet om bildandet av nya stater. Syftet är att undersöka vad ett erkännande betyder i processen för en stats bildande. Trots ämnets relevans för folkrätten är det ett till stor del oreglerat ämne där två motstående teorier har olika svar på samma problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kosovo.

Din email-adress: