Sökning: "Kosovo"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet Kosovo.

 1. 1. Education for Sustainable Development in the Kosovo: The Voice of Youth

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lander Islami; [2018]
  Nyckelord :Education for Sustainable Development; Kosovo; Education; System; Policy; Practice; Students;

  Sammanfattning : The aim of this project is to explore the state of Education for Sustainable Development (ESD) in Kosovo, from a student's perspective. The education system in Kosovo has for some years undergone reform. The principles of Education for Sustainable Development have been incorporated in ministerial policy and the curriculum. LÄS MER

 2. 2. Operation Allaied Force : En kvalitativ fallstudie av NATO:s och USA:s militära intervention i Kosovokonflikten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Rex Berisha; [2018]
  Nyckelord :NaTO; USA; Kosovo; Humanitarian intervention; Liberalism; Realism;

  Sammanfattning : The Kosovo conflict has for a long time been the subject of debate, research and controversy. NATO's and US's role in the conflict has been seen differently from different perspectives. Serbia opposes the US and NATO`s involvement by claiming the right to the principle of non-intervention and accusing them of occupying an independent country. LÄS MER

 3. 3. WHERE ARE THE WOMEN? HINDERING FACTORS TO WOMEN’S PARTICIPATION IN EU- FACILITATED DIALOGUE: KOSOVO – SERBIA DIALOGUE AS A CASE STUDY A qualitative interview research on perceived factors that hinder women to participate in EU-facilitated dialogue between Kosovo and Serbia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :MËRGIM TAHIRI; [2017-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is a common understanding that women continue to be strikingly under-represented in peace processes despite the emerge of the United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) which assesses the important role of women and their full involvement in promotion of peace and security. Through key informant interviewing as the main methodology, this study looks into different understandings and explanations given by current and former government officials from both Kosovo and Serbia, EU officials, and representatives of civil society. LÄS MER

 4. 4. Supervalåret i Europa 2017 : En kvalitativ undersökning om rapporteringen kring europeiska val i svensk morgon- och kvällspress.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ellinor Molin; Sandra Petersson; [2017]
  Nyckelord :supervalåret 2017; gestaltning; nyhetsvärdering; medierapportering; grindvaktare; närhetsprincipen.;

  Sammanfattning : År 2017 har benämnts som ett supervalår i Europa där många europeiska länder har gått till val. Den här uppsatsen handlar om hur utvalda europeiska val har gestaltats och hur nyhetsvärderingsprocessen har gått till på redaktionerna i svenska morgon- och kvällstidningar i samband med supervalåret. LÄS MER

 5. 5. ”Men i mitt hemland blir jag kallad för svensk … Sån ironi …” - en kvalitativ studie om hur kosovoalbaner förhåller sig till sin identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Suzana Fazlija; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: Identitet; tillhörighet; kultur; kosovoalbaner; svenskt; etnicitet; hybriditet; identitetsskapande; bikulturalism. Keywords: Identity; belonging; culture; Kosovo Albanians; Swedish; ethnicity; hybrid identity; Identity formation; biculturalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom identitetsforskning finns det olika definitioner av identitet. För att få en djupare förståelse för begreppet identitet, har jag valt att undersöka hur kosovoalbaner förhåller sig till sin identitet i ett svenskt samhälle. De empiriska uppgifterna samlades in genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kosovo.

Din email-adress: