Sökning: "Malin Torinsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Torinsson.

  1. 1. Konfrontationsbenämning av aktiviteter och objekt hos vuxna svensktalande personer utan känd hjärnskada – en standardiseringsstudie

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Malin Torinsson; Sabina Åke; [2017-08-11]
    Nyckelord :konfrontationsbenämning; vuxna; aktiviteter; objekt; confrontation naming; adults; actions; objects;

    Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how non-brain damagednative Swedish-speaking adults named 120 object and action pictures dividedinto three sets from An Object and Action Naming Battery (OANB)(Masterson & Druks, 1998). Validity was examined and test instructions andscoring of responses were evaluated. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Malin Torinsson.

Din email-adress: