Sökning: "Organisationens och individens kompetens och utveckling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Organisationens och individens kompetens och utveckling.

 1. 1. Karriärplanering och kompetensförsörjning i privat företag, kommun och region

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Maria Svedberg Hallgren; [2012]
  Nyckelord :Karriär; Karriärplanering; Kompetensförsörjning; Ansvar; Organisations behov; Individens önskemål; Medarbetare;

  Sammanfattning : Talent Management och Performance Management är nya begrepp som baseras på att organisationer på ett strukturerat sätt planerar för att attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare samt definierar hur de ska skapa, styra och mäta en prestationskultur. Baserade på organisationens affärsmål ska strategierna framgångsrikt medföra att organisationen kan sörja för sitt behov av medarbetarkompetens som organisationens utveckling och överlevnad kräver. LÄS MER

 2. 2. Looparna som en väg mot utveckling : en empirisk studie av organisationens kompetensutvecklingsstrategier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Kristoffer Jaworska Persson; Patrik Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Kompetens; Kompetensutveckling; Organisatoriskt lärande; Lärande i arbetslivet; Strategi för kompetensutveckling; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kunskapsintensivt arbete utgör en allt större del av näringslivet idag. Morgondagens vinnare blir de företag med den mest kompetenta personalen. Organisationen som ligger till grund för detta arbete står inför en omfattande förändring som en del av organisationens strategi för att uppnå en långsiktig konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Personalutbildning för kyrkogårdsarbetare : behov och utbud

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Anna Nilsson; [2007]
  Nyckelord :kyrkogårdsförvaltning; kyrkogårdsarbetare; personalutbildning; kompetensutveckling; behov; utbud;

  Sammanfattning : Kyrkogårdsförvaltningar arbetar, på grund av syftet med kyrkogårdar, till stor del i en något konservativ arbetsmiljö, samtidigt som förvaltningarna måste följa med i samhällets utveckling och agera efter brukarnas förändrade vanor och krav. Det leder till en mer eller mindre konstant utveckling i förvaltningarnas arbete och därmed även en förändring i förvaltningarnas behov av utbildning för sina kyrkogårdsarbetare. LÄS MER

 4. 4. Individ, organisation och utveckling: en teoretisk referensram för empiriska studier av samverkan mellan individ och organisation för utvecklandet av långsiktigt organisationslärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Mikael Bergström; Johanna Fredriksson; [2001]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utgångspunkten för studien var ett behov av en teoretisk referensram som stöd för empiriska studier av samverkan för långsiktigt organisationslärande. Syfte: Syftet med uppsatsen var att genomföra en explorativ studie över de faktorer som påverkar hur organisation och individ kan samverka för utvecklandet av ett långsiktigt organisationslärande. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar kompetensutveckling individens engagemang och motivation?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Kristina Almström; Ulrika Andersson; [2000]
  Nyckelord :Business and economics; kompetensutveckling; kompetens; engagemang; motivation; Magnus Vik; commitment; competence development; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens organisationer kan ökad fokus på kompetensutveckling utskiljas. Anledningen till det kan bland annat vara för att överleva i den ökade konkurrensen. Genom ökade satsningar på kompetensutveckling försäkrar sig organisationen om att de anställda har rätt kompetens och att organisationen kan följa med i utvecklingen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Organisationens och individens kompetens och utveckling.

Din email-adress: