Sökning: "Orientera"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet Orientera.

 1. 1. Orienteringsundervisning i skolan En nationell enkätundersökning om orienteringsundervisning i svenska högstadieskolor.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :orientering; undervisning; lärare; idrott och hälsa; faktorer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vid Skolinspektionens (2010) flygande inspektion visade det sig att nästan 75% av lektionerna i idrott och hälsa innehöll någon typ av bollaktivitet. Aktiviteter som orientering, friluftsliv och dans förekom nästintill inte alls. LÄS MER

 2. 2. “Det är det ovanligaste som finns att pojkar stickar”- En kvalitativ studie om förskolebarns orientering i högläsning av normvidgade barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Mossberg; Ida Silow; [2018]
  Nyckelord :normkritiska barnböcker; genus; könsroller; högläsning; orientering;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är en idé om barnboken som pedagogiskt redskap för att bidra till en normvidgad verksamhet. Syftet med studien är att undersöka hur barnen orienterar sig gentemot normvidgade barnböcker. LÄS MER

 3. 3. “Hur ska vi nå ut med denna information?” - En kvalitativ undersökning om intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Appelgren; Daniel Gustafsson; [2017-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har kommunikationskanalerna på företag i flertalet fall blivit för många, vilket har bidragit till svårigheter för medarbetare att orientera sig och veta var relevant information finns att hämta. Denna studie syftar därför till att undersöka de anställdas åsikter kring användandet av kommunikationskanalerna i en informationsintensiv organisation inombanksektorn. LÄS MER

 4. 4. Personer med demenssjukdom i en anpassad vårdmiljö. Hur kan vårdmiljön bidra till trygghet hos personer med demenssjukdom?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Boman; Melissa Bagheri; [2017-02-13]
  Nyckelord :Demens; vårdmiljö; trygghet; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en av de vanligaste geriatriska sjukdomarna i dagenssamhälle. Personer med demenssjukdom har symtom som ger intellektuellafunktionsnedsättningar exempelvis minnesproblematik och språksvårigheter. Detta kan ledatill att de kräver specialistvård och särskild utformad miljö. LÄS MER

 5. 5. Degeneration av varumärken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Lundin; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt; varumärkesrätt; varumärken; degeneration; intellecual property law; trademark law; trademarks; degeneration.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ensamrätten till ett varumärke är en dynamisk rätt, där skyddsomfånget förändras över tid. Skyddsomfånget avgörs utefter graden av särskiljningsförmåga, vilket innebär ett varumärkes förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra näringsidkares varor eller tjänster. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Orientera.

Din email-adress: