Sökning: "Orientera"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet Orientera.

 1. 1. Wayfinding – för den som gått vilse : En studie om att finna sin väg i en likformig flervåningsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pauline Hultström; [2018]
  Nyckelord :Wayfinding; wayshowing; spatial design; information design; multilevel building; upper secondary school; Orienterbarhet; vägvisning; rumslig gestaltning; informationsdesign; flervåningsbyggnad; gymnasieskola;

  Sammanfattning : This study is about the complexity that is present in wayfinding and wayshowing in a multilevel building where the floors are uniform and how this problem can be solved. Åva gymnasium is a municipal upper secondary school whose facilities span over multiple levels, many of which look the same. LÄS MER

 2. 2. En multimodal läromedelsanalys av läroböcker i historieämnet : En analys av sex läroböcker i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karolina Hedlund; Moa Krause; [2018]
  Nyckelord :didaktik; grundskola; läroböcker; multimodal läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker har en stark ställning och fyller viktiga funktioner i många ämnen i skolan. I och med decentraliseringen av skolan har ansvaret för läromedelsgranskning förflyttats från staten till de enskilda lärarna. Ansvaret ställer högre krav på lärarnas förmåga att kritiskt granska och välja läroböcker av god kvalitet. LÄS MER

 3. 3. A practical approach to implementing Continuous Delivery : A case study at the Swedish Board of Agriculture

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :IT architecture; Continuous Delivery; Continuous Integration; System Development; Software Quality; Testing Strategy;

  Sammanfattning : This thesis has been carried out at the Swedish Board of Agriculture. The client wants to orientate towards a development environment and architecture that allows for more frequent software deliveries than in the current situation, to increase the business benefits of the development work carried out. LÄS MER

 4. 4. Orienteringsundervisning i skolan En nationell enkätundersökning om orienteringsundervisning i svenska högstadieskolor.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :orientering; undervisning; lärare; idrott och hälsa; faktorer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vid Skolinspektionens (2010) flygande inspektion visade det sig att nästan 75% av lektionerna i idrott och hälsa innehöll någon typ av bollaktivitet. Aktiviteter som orientering, friluftsliv och dans förekom nästintill inte alls. LÄS MER

 5. 5. Jag lyssnar gärna på dig : Fokus på ett relationsorienterad ledarskap vid arbetsmiljöarbete

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Jennifer Wiktander; Carin Edward; [2018]
  Nyckelord :leadership; transformative leadership; transformativt ledarskap hälsofrämjande ledarskap; health oriented leadership; medarbetarskap; psykologiskt medbestämmande; empowerment; social och organisatorisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; arbetsmiljölagstiftning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera hur arbetsorganisationer förhåller sig till arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2105:4 och AFS 2001:1 och hur ledare utövar arbetsmiljöarbete i praktiken. För att studera detta har vi genomfört intervjuer och använt en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Orientera.

Din email-adress: