Sökning: "Pentecostal"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Pentecostal.

 1. 1. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Det rituella motståndet : En kvalitativ undersökning av den andliga krigföringen mot en moské i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Klas Lindahl; [2018]
  Nyckelord :christianity; islam; spiritual warfare; resistance; mosque; ritual; rite; karlstad; kristendom; islam; andlig krigföring; motstånd; moské; ritual; rit; karlstad;

  Sammanfattning : I juli 2017 rapporterade lokalmedia om en händelse i stadsdelen Rud i Karlstad, på platsen för en tilltänkt moské. Snart stod det klart att den pentekostalt kristna rörelsen International Mission Church Karlstad stod bakom vad som visade sig vara en ceremoni. Denna uppsats syftar till att undersöka vad det var som egentligen hände. LÄS MER

 3. 3. Som det står skrivet. Om pentekostalt bibelbruk i ljuset av Paulinsk tolkningsmetodik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Wessman; [2017-06-12]
  Nyckelord :Pentecostalism; Hermeneutics; Paul; Judaism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the early Pentecostal movements use of the Bible. A bearing theory for this study is that, since the early Pentecostals rejected the academy and contemporary theology and “only” read the bible an interpretation methodology was formed that was close to Jewish textual understanding. LÄS MER

 4. 4. Ett sekel av pentekostal eskatologi. En komparativ studie av den svenska pingströrelsens förändrade eskatologiska betoningar, från Lewi Pethrus bok Jesus kommer (1912) till Teologiska nätverket i Pingst och dess skrift Jesus kommer (2012)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Oscar Svensson; [2016-10-20]
  Nyckelord :eschatology; Pentecostalism; Swedish Pentecostal Movement; apocalypticism; End Times; millennialism; John Nelson Darby; George Eldon Ladd; Lewi Pethrus; Thoralf Gilbrant; dispensationalism; Kingdom theology;

  Sammanfattning : Ett sekel av pentekostal eskatologi. En komparativ studie av den svenska pingströrelsens förändrade eskatologiska betoningar, från Lewi Pethrus bok Jesus kommer 1912 till Teologiska nätverket i Pingst och dess skrift Jesus kommer 2012. (A Centu-ry of Pentecostal Eschatology. LÄS MER

 5. 5. We are not witches or wizards

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Ida Ries Waaddegaard; [2016]
  Nyckelord :Nigeria; Child Witchcraft; Structural Violence; Cultural Violence; Social Stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis is an anthropological study of the child witch phenomenon in Akwa Ibom State, Nigeria. Children experience extreme forms of violence and neglect of basic human rights, when they are suspected of being witches. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Pentecostal.

Din email-adress: