Sökning: "Price premium"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Price premium.

 1. 1. A global brand imagery context on consumers’ willingness to purchase and pay price premium: the EuroAsia telecommunication sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Oskarsson; Andreas Rosander; Pattapong Wirungruangkul; [2018-07-03]
  Nyckelord :Price premium; Purchase intention; Brand imageries; Brand equity; Telecommunication; Smartphones;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Circular business model – Access based car service : A Quantitative Study from customers´ perspective

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sam Eltahan; Jan Kristl; Ahsan Javed; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study develops the knowledge and understanding of Circular Business Model (CBM) from the consumers´ perspective in Sweden. It is of great importance, for the Swedish companies that are planning to establish collaborative consumption or move towards other CBMs, to understand how and what are the consumers´ attitudes, behaviour, and the level of purchase intention towards circular business models. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsmärkningar i klädbranschen - ett sätt att bygga varumärkeskapital?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bjursåker; Gustav Johansson; Lovisa Walldén Persson; [2018]
  Nyckelord :Varumärkeskapital; Kundbaserat varumärkeskapital; Klädbranschen; Hållbarhetsmärkning; E-handel; Brand equity; Customer-based brand equity; Clothing industry; Sustainability label; E-commerce; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en hållbarhetsmärkning av kläder i en e-handelskontext påverkar ett företags varumärkeskapital. Metod: Studien utgick från en kvantitativ ansats där tre av Aakers (1991) fem dimensioner av kundbaserat varumärkeskapital operationaliserades. LÄS MER

 4. 4. Introducing purchasable technical service packages in a productoriented organization - A Go-To-Market Study -

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Christian Oskarsson; Sven Kurzbach; [2018]
  Nyckelord :Servitization; Marketing Strategy; Pricing; Go-to-Market Plan; Freemium;

  Sammanfattning : This study examines the development of a go-to-market plan for service offerings in aproduct centric company. Servitization is a phenomenon where many firms see greatpotential to strengthen their market position and simultaneously create additionalvalue to increase revenue. LÄS MER

 5. 5. Announcement Effects from Voluntary Partnership Agreements - A Gravity Model Approach

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Schroeder; [2018]
  Nyckelord :Announcement effects; Gravity model; Forest product trade; FLEGT; EU timber regulation; Business and Economics;

  Sammanfattning : The effects on trade from negotiating and entering voluntary partnership agreement is estimated using forest product trade data from 2000 to 2014 on countries in the Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) licensing process. Gravity model framework is used and the result shows that beginning negotiations lead to an export drop by approximately 0. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Price premium.

Din email-adress: