Sökning: "SCORE"

Visar resultat 1 - 5 av 760 uppsatser innehållade ordet SCORE.

 1. 1. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 2. 2. Convolutional Neural Networks for Classification of Prostate Cancer Metastases Using Bone Scan Images

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Lewis Belcher; [2017]
  Nyckelord :Machine Learning; Theoretical Physics; Supervised Learning; Artificial Neural Networks; Convolutional Neural Networks; Image Classification; Deep Learning; Prostate Cancer; Metastatic Disease; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Convolutional neural networks (CNNs) are used to classify directly on bone scan images in two medical tasks: classifying anterior / posterior pose, and classifying bone scan hotspots as metastatic / non-metastatic in patients with prostate cancer and suspected metastatic disease. The networks trained produce highly accurate results in both tasks and current methods are outperformed for all tested body regions when classifying metastatic / non-metastatic hotspots. LÄS MER

 3. 3. Genussystemets uttryck inom den exekutiva makten - En studie av svensk ministerpostfördelning sedan 1946

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Olsson; [2017]
  Nyckelord :gender system; portfolio allocation; Hirdman; Gender Power Score; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By studying portfolio allocation in Swedish national government since 1946 the author is trying to answer the question if the executive power is characterized by a gender system. In Sweden, gender equality levels are high and women’s entry to the executive branch was internationally ground breaking, making it unlikely that a gender system is in place. LÄS MER

 4. 4. Utfodring av gamla hästar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Vallak; [2017]
  Nyckelord :Foder; foderstat; geriatrisk; ponny; åldrad; äldre; Aging; diet; equine; feed; forage; geriatric; pony;

  Sammanfattning : Idag finns inga svenska studier publicerade avseende energibehovet för hästar i åldern 20 år och uppåt. I de svenska utfodringsrekommendationerna för häst från SLU står att läsa att ”den praktiska erfarenheten har visat att energibehovet hos en del hästar ökar vid ungefär 20 års ålder”, vilket syns som en minskning av hullet men hur mycket energibehovet i sådana fall ökar är inte känt, inte heller varför. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet till Early Warning Scores samt faktorer som påverkar följsamheten – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofia Eriksson; Michael Metcalfe; [2017]
  Nyckelord :Adherence; Early warning score; patient safety; vital signs.; Early warning score; följsamhet; patientsäkerhet; vitalparametrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att tidigt upptäcka symtom på allvarlig klinisk försämring hos en patient är avstor vikt för att minska lidande och förhindra allvarliga komplikationer. För detta har fleraskattningsinstrument utvecklats, däribland olika early warning score-system. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SCORE.

Din email-adress: