Sökning: "SCORE"

Visar resultat 1 - 5 av 774 uppsatser innehållade ordet SCORE.

 1. 1. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 2. 2. Taxonomi för databashanterare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alexander Österberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta fram en taxonomi för databashanteringssystem (DBMS) som kan förenkla valet av DBMS, då det kan vara en lång och komplicerad process. Taxonomin klassificerar kriterier hos DBMS som anses viktiga i en litteraturstudie av flertalet artiklar. LÄS MER

 3. 3. En enkelblindad, prospektiv, randomiserad pilotstudie för att utvärdera behandlingseffekten av KalvatinTM vid intertrigo hos hund.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Daniella Sebelius Oxalaryd; [2017]
  Nyckelord :Intertrigo; nosvecksdermatit; pyodermi; jästsvampsdermatit; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Bakteriell hudinfektion (pyodermi), är ett av de vanligaste dermatologiska besvären hos våra sällskapshundar. Pyodermier delas in i yt, ytliga och djupa beroende på infektionsdjup och allvarlighetsgrad. LÄS MER

 4. 4. Cross-sectional study of Anaplasma spp. in goats and sheep in Mongolia : a comparison between species in relationship to pasture conditions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Jansson Lagerkvist; [2017]
  Nyckelord :Anaplasma ovis; ovine and caprine anaplasmosis; Mongolia; sheep; goats;

  Sammanfattning : Anaplasma ovis, the main aetiology behind of ovine and caprine anaplasmosis, is a vector-borne bacterium of the order Rickettsiales, capable of infecting erythrocytes of small ruminants. The infection is generally a subclinical or mild condition, but stress-factors as co-infections, vaccinations, or transports may aggravate the disease. LÄS MER

 5. 5. Is topical treatment with Crystavet® an effective treatment of Malassezia overgrowth in dogs? : – a pilot study.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Lithner; [2017]
  Nyckelord :Malassezia overgrowth; Malassezia dermatitis; hydrogen peroxide; Crystavet; chlorhexidine;

  Sammanfattning : Malassezia spp. are commensals of the canine skin flora. Opportunistic skin infections involving overgrowth of Malassezia are often found in intertriginous areas or associated with one or several underlying medical conditions affecting the host defence of the skin barrier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SCORE.

Din email-adress: