Sökning: "SCORE"

Visar resultat 1 - 5 av 764 uppsatser innehållade ordet SCORE.

 1. 1. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 2. 2. Genussystemets uttryck inom den exekutiva makten - En studie av svensk ministerpostfördelning sedan 1946

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Olsson; [2017]
  Nyckelord :portfolio allocation; gender system; Hirdman; Gender Power Score; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By studying portfolio allocation in Swedish national government since 1946 the author is trying to answer the question if the executive power is characterized by a gender system. In Sweden, gender equality levels are high and women’s entry to the executive branch was internationally ground breaking, making it unlikely that a gender system is in place. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Throughput Measurements for Video Streaming

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kommunikationssystem

  Författare :Hima Bindu Nutalapati; [2017]
  Nyckelord :Quality of Experience; Quality of Service; Sustainable Throughput; Video Streaming;

  Sammanfattning : With the increase in demand for video streaming services on the hand held mobile terminals with limited battery life, it is important to maintain the user Quality of Experience (QoE) while taking the resource consumption into consideration. Hence, the goal is to offer as good quality as feasible, avoiding as much user-annoyance as possible. LÄS MER

 4. 4. Utfodring av gamla hästar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Vallak; [2017]
  Nyckelord :Foder; foderstat; geriatrisk; ponny; åldrad; äldre; Aging; diet; equine; feed; forage; geriatric; pony;

  Sammanfattning : Idag finns inga svenska studier publicerade avseende energibehovet för hästar i åldern 20 år och uppåt. I de svenska utfodringsrekommendationerna för häst från SLU står att läsa att ”den praktiska erfarenheten har visat att energibehovet hos en del hästar ökar vid ungefär 20 års ålder”, vilket syns som en minskning av hullet men hur mycket energibehovet i sådana fall ökar är inte känt, inte heller varför. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet till Early Warning Scores samt faktorer som påverkar följsamheten – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sofia Eriksson; Michael Metcalfe; [2017]
  Nyckelord :Adherence; Early warning score; patient safety; vital signs.; Early warning score; följsamhet; patientsäkerhet; vitalparametrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att tidigt upptäcka symtom på allvarlig klinisk försämring hos en patient är avstor vikt för att minska lidande och förhindra allvarliga komplikationer. För detta har fleraskattningsinstrument utvecklats, däribland olika early warning score-system. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SCORE.

Din email-adress: