Sökning: "SCORE"

Visar resultat 1 - 5 av 806 uppsatser innehållade ordet SCORE.

 1. 1. Talet hos unga vuxna födda med bilateral läpp-käk-gomspalt - En beskrivande och jämförande studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Olivia Lundwall; Rebecka Stenlund; [2017-06-21]
  Nyckelord :bilateral läpp-käk-gomspalt; unga vuxna; artikulation; förståelighet; velofarynxfunktion; bilateral cleft lip and palate; young adults; articulation; intelligibility; velopharyngeal function;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate speech in 13 young adults born with bilateral cleft lip and palate (CLP) and compare these with two age-matched controls, born with unilateral CLP or without CLP. Articulation was assessed with Svenskt Artikulations- och NasalitetsTEst through phonetic transcription. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 3. 3. Taxonomi för databashanterare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alexander Österberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta fram en taxonomi för databashanteringssystem (DBMS) som kan förenkla valet av DBMS, då det kan vara en lång och komplicerad process. Taxonomin klassificerar kriterier hos DBMS som anses viktiga i en litteraturstudie av flertalet artiklar. LÄS MER

 4. 4. Predicting the NHL playoffs with Poisson regression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jesper Ludvigsen; Adam Grünwald; [2017]
  Nyckelord :Predicting; Poisson regression;

  Sammanfattning : Using historical data from the past two seasons of the National Hockey League, three different prediction models based on Poisson regression are developed. The aim is to determine whether taking into account the recent form of a team as well as data from how they have previously performed against their opponent can help make better predictions of how many goals they will score against this opponent and thereby calculate the likelihood of each outcome. LÄS MER

 5. 5. En enkelblindad, prospektiv, randomiserad pilotstudie för att utvärdera behandlingseffekten av KalvatinTM vid intertrigo hos hund.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Daniella Sebelius Oxalaryd; [2017]
  Nyckelord :Intertrigo; nosvecksdermatit; pyodermi; jästsvampsdermatit; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Bakteriell hudinfektion (pyodermi), är ett av de vanligaste dermatologiska besvären hos våra sällskapshundar. Pyodermier delas in i yt, ytliga och djupa beroende på infektionsdjup och allvarlighetsgrad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SCORE.

Din email-adress: