Sökning: "Systematisk layoutplanering"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Systematisk layoutplanering.

 1. 1. Effektivisering och utformning av monteringsfunktion : En fallstudie hos Eco Log Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Simon Gramer; Johan Petersson; Robin Redin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to design a methodology for the efficiency and design of an assembling area. This methodology will be applied and then evaluated at Eco Log Sweden AB, a company that manufactures forestry machinery. LÄS MER

 2. 2. Utformning av metodik för effektivisering av produktionslayout : En fallstudie hos Eco Log Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Westerlund; Martina Wåågh; [2016]
  Nyckelord :Produktionslayout; Effektivisering; Metodik; Fallstudie; Materialflöde; Systematisk layoutplanering; Layout; Lean; Processflödesanalys;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to design a methodology to streamline layouts for production and associated material flow. In order to test and evaluate the methodology a case study was performed at Eco Log Sweden AB, a company in Söderhamn producing forestry Machines. LÄS MER

 3. 3. Utformning av ny verkstadslayout för att öka produktiviteten och minska slöseri : En fallstudie på DMB Scania AB

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/KvalitetsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/KvalitetsteknikTekniska högskolan

  Författare :Thomas Malmberg; David Raxén; [2014]
  Nyckelord : Quality; Technology and Management ; high WIP-levels ; minskade slöserier ; höga PIA-nivåer ; Kvalitetsteknik ;

  Sammanfattning : Detta examensarbetet har utförts vid Scania AB i Södertälje. Syftet var att genom en fallstudie undersöka möjligheter till ökad produktivitet och minskade slöserier genom införandet av en ny verkstadslayout. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Systematisk layoutplanering.

Din email-adress: