Sökning: "Materialflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Materialflöde.

 1. 1. Efficient internal material flow of boxes to gain a well-organized supply of components : A case study at Scania engine assembly

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carlsson David; Nilsson Björn; [2017]
  Nyckelord :Material management; Ergonomics; Value stream mapping; Material handling systems; Material flow;

  Sammanfattning : Within manufacturing organizations, the material flow is a promoted part of the supply chain to evaluate, since it often stands for a significant part of the costs. The evaluation refers to the analysis and optimization of the material flow that arise during manufacturing of products. LÄS MER

 2. 2. Förslag på utformning av Kitt- och Sekvensering inför nästa generations motor : På Volvo Cars i Skövde

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johan Krantz; Stefan Krantz; [2016]
  Nyckelord :Logistik;

  Sammanfattning : Volvo Cars Skövde ska år 2018 implementera en ny motormodell i Skövdefabriken, vilket kommer leda till en kraftigt ökad variantflora av artiklar i produktionslinjens materialfasad i takt med att motorvarianterna ökar. Det kommer innebära att den nuvarande materialfasaden inte kommer att kunna klara av den kommande ökningen av artiklar. LÄS MER

 3. 3. Utformning av metodik för effektivisering av produktionslayout : En fallstudie hos Eco Log Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Westerlund; Martina Wåågh; [2016]
  Nyckelord :Produktionslayout; Effektivisering; Metodik; Fallstudie; Materialflöde; Systematisk layoutplanering; Layout; Lean; Processflödesanalys;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to design a methodology to streamline layouts for production and associated material flow. In order to test and evaluate the methodology a case study was performed at Eco Log Sweden AB, a company in Söderhamn producing forestry Machines. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av internt materialflöde på ett tillverkande företag

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Jonathan Frischer; Jonna Gisow; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av informations- och materialflöde mellan Stora Enso och Tetra Pak

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Sanna Blomqvist; Gabriella Hallams; Gustav Olsson; Johan Rebner; Erik Sidbrant; Emma Wibel; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Materialflöde.

Din email-adress: