Sökning: "lean"

Visar resultat 1 - 5 av 1680 uppsatser innehållade ordet lean.

 1. 1. Influencing factors on the implementation and integration of strategic improvement systems in multinational corporations: A case study of Volvo Production System in geographically dispersed subsidiaries within Volvo Group Trucks Powertrain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emil Rydin; Jessica Millegård; [2018-07-03]
  Nyckelord :Company-specific production systems; XPS; strategic improvement programs; VPS; lean programs; program management;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. How lean became institutionalized in the Swedish manufacturing industry context: The role of institutional work, motivational drivers and societal factors

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Andersson; Anders Dahlin; [2018-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 3. 3. Identifying specific line balancing criteria for an efficient line balancing software : A case Study

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktionHögskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktionHögskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion

  Författare :Shravan Dhanpal Harinath; Shakeel Siddique; [2018]
  Nyckelord :Multi model line balancing; line balancing constraints; assembly line balancing; multi model; single sided; work load distribution;

  Sammanfattning : For any business, surviving in a competitive market while maintaining all the operational performance indices up to mark is very crucial. There are several theories and techniques to improve the efficiency of the operational performances. Line balancing is one of those well practiced techniques used daily in most of the industries. LÄS MER

 4. 4. PRIVACY BY DESIGN likheter och skillnader mellan leverantörer och betällare : En studie med fokus på inställning, kunskap och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anna Stenlund; Sanna Sjöström; Cecilia Wännberg; [2018]
  Nyckelord :Pbd;

  Sammanfattning : The EU General Data Protection Regulation (GDPR) replaces the Data Protection Directive 95/46/EC in May 25, 2018. This will generate major changes for organizations that process personal data. Privacy by Design is a requirement in GDPR and a concept that implies that IT systems are designed in such way that personal privacy is protected. LÄS MER

 5. 5. I tiden av förändringsarbeten -en fallstudie av hur lärarna upplever arbetssituationen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Andersson; Christer Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Stress; Arbetsbelastning; Läraryrket; Lgr11; Skollagen; Läroplanen; arbetsmiljö; gruppen; gruppdynamik; styrdokument;

  Sammanfattning : Utifrån observation och intervjuer upplever vi att läraryrket är ett utsatt yrke präglat av stress och har en hög arbetsbelastning med ständiga förändringar. Utifrån empiriskt material och intervjuer uppfattar vi att lärarna ligger i en högre riskzon än snittet för att bli sjukskrivna med stressrelaterade sjukdomar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lean.

Din email-adress: