Sökning: "Processflödesanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Processflödesanalys.

  1. 1. Utformning av metodik för effektivisering av produktionslayout : En fallstudie hos Eco Log Sweden AB

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Linnéa Westerlund; Martina Wåågh; [2016]
    Nyckelord :Produktionslayout; Effektivisering; Metodik; Fallstudie; Materialflöde; Systematisk layoutplanering; Layout; Lean; Processflödesanalys;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to design a methodology to streamline layouts for production and associated material flow. In order to test and evaluate the methodology a case study was performed at Eco Log Sweden AB, a company in Söderhamn producing forestry Machines. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Processflödesanalys.

Din email-adress: