Sökning: "Layout"

Visar resultat 1 - 5 av 896 uppsatser innehållade ordet Layout.

 1. 1. Reciprokt tak i rundvirke. En hantverksinriktad studie i geometri och utförande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Torbjörn Einarsson; [2017-02-08]
  Nyckelord :Reciprocal roof; mandala roof; roundwood timber framing; reciprokt tak; rundvikrke;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2016.... LÄS MER

 2. 2. Länken mellan projektering och APD-planering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Zahra Al-Mosawi; Adam Aliwi; [2017]
  Nyckelord :Projektering; APD-planering;

  Sammanfattning : Med hänsyn till att vi bygger i stadskärnorna blir APD-planen ett verktyg de större byggprojekten inte klarar sig utan. Antingen görs den i 2D eller i 3D. LÄS MER

 3. 3. Klassiker i ny förpackning. Bokdesign och konsumtionskulturens individualisering, 1940-2016

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felicia Vikman; Alma Lindström; [2017]
  Nyckelord :Individualisering; meningsskapande marknadsföring; sinnesmarknadsföring; romanomslag; bokformgivning; grafisk design; semiotisk bildanalys; visuell retorik;

  Sammanfattning : Problemformulering: Det är många som spekulerat kring varför försäljningen av tryckta böcker ökar när allting verkar peka mot en total digitalisering av medier. Även försäljningen av klassiska böcker har ökat, och att de ständigt görs i nya utgåvor och får ta plats i bokhandlarna styrker detta. LÄS MER

 4. 4. ”Vänta… vart ska jag?” : En studie i vägledning på vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jennie Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Information design; spatial design; wayfinding; wayshowing; health center; Informationsdesign; rumslig gestaltning; orienterbarhet; vårdcentral;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i informationsdesign med inriktningen rumslig gestaltning. Syftet med arbetet har varit att förtydliga orienterbarheten och underlätta för patienter att navigera på vårdcentraler. Målet har varit att skapa ett gestaltningsförslag med visuell koppling som vägleder patienter mellan olika rum. LÄS MER

 5. 5. Design and layout of power conversion chain for a wave energy converter

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Madassery Nithin Jose; [2017]
  Nyckelord :Permanent-magnet synchronous generator; Power conversion chain; Power take off; SimHydraulics; Wave energy converter; Wave energy; Permanentmagnet synkrongenerator; Effektomvandlingskedjan; Kraftuttag; SimHydraulics; Vågenergiomvandlaren; Vågenergi;

  Sammanfattning : Wave energy has the potential to provide an energy resource in this challenging energyenvironment. Wave energy converters are devices used to extract this energy and convertit into electricity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Layout.

Din email-adress: