Sökning: "Layout"

Visar resultat 1 - 5 av 929 uppsatser innehållade ordet Layout.

 1. 1. Reciprokt tak i rundvirke. En hantverksinriktad studie i geometri och utförande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Torbjörn Einarsson; [2017-02-08]
  Nyckelord :Reciprocal roof; mandala roof; roundwood timber framing; reciprokt tak; rundvikrke;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2016.... LÄS MER

 2. 2. Länken mellan projektering och APD-planering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Zahra Al-Mosawi; Adam Aliwi; [2017]
  Nyckelord :Projektering; APD-planering;

  Sammanfattning : Med hänsyn till att vi bygger i stadskärnorna blir APD-planen ett verktyg de större byggprojekten inte klarar sig utan. Antingen görs den i 2D eller i 3D. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Christoffer Assgård; [2017]
  Nyckelord :Information flow; Intranet; Information supply; Push and Pull; Specification demands; Information channels; Auto Layout; Swift; Design Science; Mobile; Smartphone; App; Application; Design Science; Requirements Engineering RE ; Informationsflöde; Intranät; Informationsförsörjning; Push och Pull; Krav och Kravspecifikation; Informationskanaler; Design Science; Requirements Engineering RE ;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka vilka problem den offentliga organisationen har vad gäller informationsflödet inom organisationen samt föreslå en lösning på detta. För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: Vilka problem har en offentlig organisation med informationsflödet? Hur kan en kravspecifikation bidra till en effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation? Metod – För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie utförts på en offentlig organisation. LÄS MER

 4. 4. Layout of spillway aerator air ventsand its effect on air supply

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Gustav Daggenfelt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Chute aerators are constructed to protect spillways from cavitation damage.They function by launching the water ow as a jet and supplying airunderneath since having air entrained into the water is an eective way tomitigate cavitation. LÄS MER

 5. 5. Slag Hauler User Interface Design : Using human-centred design to create a user interface for heavy machinery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Robert Rondahl; Filip Larsson; [2017]
  Nyckelord :User interface design; heavy machinery; user experience; human-centred design; interaction design; driver environment; vehicle interface design; Användargränssnitt; tunga fordon; användarupplevelse; människocentrerad design; interaktionsdesign; förarmiljö; gränssnitt i fordon;

  Sammanfattning : Within the field of heavy machinery, the driver environment and its user interface (UI) has not always been a high priority during product development. This is about to change since the user experience, especially of the driver, becomes more of a selling point. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Layout.

Din email-adress: