Sökning: "Layout"

Visar resultat 1 - 5 av 1011 uppsatser innehållade ordet Layout.

 1. 1. ETT KVINNLIGT KULTURARV BAKOM STÄNGDA DÖRRAR Kök i svenska bostäder 1850-2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Robb; [2017-06-28]
  Nyckelord :Kitchen; Women; Interior; Household; Social Development; Cultural Heritage;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet, 2017Kandidatuppsats, 15 hp2017:12.... LÄS MER

 2. 2. Reciprokt tak i rundvirke. En hantverksinriktad studie i geometri och utförande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Torbjörn Einarsson; [2017-02-08]
  Nyckelord :Reciprocal roof; mandala roof; roundwood timber framing; reciprokt tak; rundvikrke;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2016.... LÄS MER

 3. 3. Representation av preventivmedel på svenska hemsidor – En visuell analys i vilken utsträckning informationen är könsneutral eller könsspecifik från olika avsändare

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Lykke Sjödin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen grundas i en beskrivning av den rådande preventivmedeldiskursen i Sverige. Syftet med uppsatsen är att studera hur den rådande preventivmedelsdiskursen representeras på två stora svenska hemsidor med information om preventivmedel. LÄS MER

 4. 4. Effektiviteti gränssnitt : Mentalamodellers inverkan på klickkostnad

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Mårten Nesterud; Andreas Svanlund; [2017]
  Nyckelord :Efficiency; Click cost; User expectations; Mental model; User Interface; Web interface layout; Web questionnaire design.; Effektivitet; Klickkostnad; Användarförväntningar; Mental modell; Användargränssnitt; Webbgränssnittslayout; Webbenkätdesign.;

  Sammanfattning : Efficiency as a   part of usability is a much researched topic. How we design user interfaces   though, is often a matter of convention rather than scientifically validated   patterns. There is however a reason for this; research has shown that users   form clear mental models, or expectations of how an interface should look and   work. LÄS MER

 5. 5. Weighting Edit Distance to Improve Spelling Correction in Music Entity Search

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Axel Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Spelling correction; edit distance; search; music; spotify; trie; Damerau; Levenshtein;

  Sammanfattning : This master’s thesis project undertook investigation of whether the extant Damerau- Levenshtein edit distance measurement between two strings could be made more useful for detecting and adjusting misspellings in a search query. The idea was to use the knowledge that many users type their queries using the QWERTY keyboard layout, and weighting the edit distance in a manner that makes it cheaper to correct misspellings caused by confusion of nearer keys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Layout.

Din email-adress: