Sökning: "Layout"

Visar resultat 1 - 5 av 968 uppsatser innehållade ordet Layout.

 1. 1. ETT KVINNLIGT KULTURARV BAKOM STÄNGDA DÖRRAR Kök i svenska bostäder 1850-2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Robb; [2017-06-28]
  Nyckelord :Kitchen; Women; Interior; Household; Social Development; Cultural Heritage;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet, 2017Kandidatuppsats, 15 hp2017:12.... LÄS MER

 2. 2. Reciprokt tak i rundvirke. En hantverksinriktad studie i geometri och utförande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Torbjörn Einarsson; [2017-02-08]
  Nyckelord :Reciprocal roof; mandala roof; roundwood timber framing; reciprokt tak; rundvikrke;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2016.... LÄS MER

 3. 3. Länken mellan projektering och APD-planering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Zahra Al-Mosawi; Adam Aliwi; [2017]
  Nyckelord :Projektering; APD-planering;

  Sammanfattning : Med hänsyn till att vi bygger i stadskärnorna blir APD-planen ett verktyg de större byggprojekten inte klarar sig utan. Antingen görs den i 2D eller i 3D. LÄS MER

 4. 4. Tredjepartslogistik i byggsektorn : Ur entreprenörens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Aron Björkholm; Åsa Östman; [2017]
  Nyckelord :Building logistics; Third party Logistics; Contractor; Categorization; Logistic Planning; Construction management; Bygglogistik; Tredjepartslogistik; Entreprenör; Kategorisering; Logistikplanering; Byggprojektledning;

  Sammanfattning : I byggsektorn genomförs just nu stora framsteg gällande logistik och externa stödfunktioner. Senaste åren har stort fokus lagts på bygglogistik och många av de större byggföretagen har internt börjat ta fram logistikverktyg i ett sätt att systematisera sin logistikhantering. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Christoffer Assgård; [2017]
  Nyckelord :Information flow; Intranet; Information supply; Push and Pull; Specification demands; Information channels; Auto Layout; Swift; Design Science; Mobile; Smartphone; App; Application; Design Science; Requirements Engineering RE ; Informationsflöde; Intranät; Informationsförsörjning; Push och Pull; Krav och Kravspecifikation; Informationskanaler; Design Science; Requirements Engineering RE ;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka vilka problem den offentliga organisationen har vad gäller informationsflödet inom organisationen samt föreslå en lösning på detta. För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: Vilka problem har en offentlig organisation med informationsflödet? Hur kan en kravspecifikation bidra till en effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation? Metod – För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie utförts på en offentlig organisation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Layout.

Din email-adress: