Sökning: "Layout"

Visar resultat 1 - 5 av 874 uppsatser innehållade ordet Layout.

 1. 1. Factors for universities to consider for trade shows : Exhibit marketing for universities

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mofjell Victor; [2017]
  Nyckelord :Trade shows; universities; exhibit marketing;

  Sammanfattning : This paper investigates factors universities should consider when attending trade shows. The findings are based both on earlier studies, but also a research on this subject. The purpose of this study is to examine important aspects of exhibit marketing for universities which subsequently could be improved to improve the performance at a trade show. LÄS MER

 2. 2. Felhandlingar hos äldre bilförare vidanvändande av nya typer avväxelväljare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Brindedahl; [2017]
  Nyckelord :Växelväljare; teknisk psykologi; felhandlingar; äldre vuxna;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera prestationen hos äldre bilförare vid användande av växelväljaremed fokus på felhandlingar. Frågeställningarna berörde skillnader i antalet utförda felhandlingarmed olika växelväljare, typer av felhandlingar som är relaterade till användandet av växelväljarnasamt effekten av att dölja växelväljarna och växelmönstren. LÄS MER

 3. 3. As Strange As They Come

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Lisa Berg-Svedin; [2016-12-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har inte undgått någon att det är kris i Europa (och världen) och att krisens konsekvenserskapar väldig debatt i Sverige. Krisens offer söker skydd och hjälp här och det höjsröster om att vi inte kan hjälpa dem som drabbas, vi måste hjälpa våra egna först. LÄS MER

 4. 4. Skolträdgårdar på Gotland -vilka rekommendationer influerade deras utformning och innehåll?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Hellström; [2016-06-08]
  Nyckelord :Historical school gardens; Gotland; garden design; fruit trees; horticultural statistics; berry bushes; historiska skolträdgårdar; historiska lärarträdgårdar; trädgårdsdesign; fruktträd; bärbuskar; hortikulturell statistik;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens och Landskapsvårdens Hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 5. 5. BILDLIGT TALAT En jämförande studie av olika plattformars bildjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Lundmark; Lena Åsberg; [2016-02-04]
  Nyckelord :photo journalism; media convergence; multimedia; bildjournalistik; konvergens; flerkanalspublicering; multimedia;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative study of photo journalism in different platforms, online versus printed newspapers. The sample used consists of four Swedish newspapers: Gefle Dagblad, Norrköpings Tidningar, Nerikes Allehanda and Borås Tidning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Layout.

Din email-adress: