Sökning: "Layout"

Visar resultat 1 - 5 av 883 uppsatser innehållade ordet Layout.

 1. 1. Reciprokt tak i rundvirke. En hantverksinriktad studie i geometri och utförande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Torbjörn Einarsson; [2017-02-08]
  Nyckelord :Reciprocal roof; mandala roof; roundwood timber framing; reciprokt tak; rundvikrke;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2016.... LÄS MER

 2. 2. Design and layout of power conversion chain for a wave energy converter

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Madassery Nithin Jose; [2017]
  Nyckelord :Permanent-magnet synchronous generator; Power conversion chain; Power take off; SimHydraulics; Wave energy converter; Wave energy; Permanentmagnet synkrongenerator; Effektomvandlingskedjan; Kraftuttag; SimHydraulics; Vågenergiomvandlaren; Vågenergi;

  Sammanfattning : Wave energy has the potential to provide an energy resource in this challenging energyenvironment. Wave energy converters are devices used to extract this energy and convertit into electricity. LÄS MER

 3. 3. Factors for universities to consider for trade shows : Exhibit marketing for universities

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Mofjell Victor; [2017]
  Nyckelord :Trade shows; universities; exhibit marketing;

  Sammanfattning : This paper investigates factors universities should consider when attending trade shows. The findings are based both on earlier studies, but also a research on this subject. The purpose of this study is to examine important aspects of exhibit marketing for universities which subsequently could be improved to improve the performance at a trade show. LÄS MER

 4. 4. Felhandlingar hos äldre bilförare vidanvändande av nya typer avväxelväljare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Brindedahl; [2017]
  Nyckelord :Växelväljare; teknisk psykologi; felhandlingar; äldre vuxna;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera prestationen hos äldre bilförare vid användande av växelväljaremed fokus på felhandlingar. Frågeställningarna berörde skillnader i antalet utförda felhandlingarmed olika växelväljare, typer av felhandlingar som är relaterade till användandet av växelväljarnasamt effekten av att dölja växelväljarna och växelmönstren. LÄS MER

 5. 5. Understanding Structured Documents with a Strong Layout

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Romeyn Marc; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work will focus on named entity recognition on documents with a strong layout using deep recurrent neural networks. Examples of such documents are receipts, invoices, forms and scientific papers, the latter of which will be used in this research.The problem of NER on structured documents is modeled in different ways. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Layout.

Din email-adress: