Sökning: "Thomas Wedin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Wedin.

  1. 1. What knowledge is of most worth? - ett tentativt förtydligande av skoldebattens återkommande frågor

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Thomas Wedin; Emmamalin Larsson; [2009]
    Nyckelord :kunskapssyn; demokratisyn; utbildningsideologier;

    Sammanfattning : SyfteVi har i denna uppsats velat bringa klarhet i vilka antaganden och åsikter som tycks ligga bakom olika positioneri skolpolitiska frågor; hur definierar man egentligen värdefull kunskap och hur ser man på skolansdemokratiuppdrag?Metod och materialDå de mer grundläggande oenigheterna sällan uttalas i den samtida svenska debatten har vi valt att använda ossav material där utbildningspolitiska frågor på ett mer djupgående sätt diskuteras. Vi har för detta syfte funnit detlämpligt att analysera fyra etablerade utbildningsideologier: essentialismen, perennialismen, progressivismensamt rekonstruktivismen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Thomas Wedin.

Din email-adress: