Sökning: "affärssystem problem"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden affärssystem problem.

 1. 1. Strategiska frågeställningar vid etablering av öppna API:er hos Skatteverket, vars funktion utgår från existerande e-tjänster

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Öhman; [2018]
  Nyckelord :API; Open data; e-services; open APIs; API; Öppna data; e-tjänster; öppna API:er;

  Sammanfattning : Examensarbetet föreslår en effektivare process för att analysera olika frågeställningar vid Skatteverkets utveckling av öppna API:er. Frågeställningarna är främst olika juridiska krav men också tekniska och säkerhetsmässiga. Skatteverkets har i dag ett antal e-tjänster med potential att utveckla till öppna API:er. LÄS MER

 2. 2. Kritiska framgångsfaktorer under införandeprocessen av ett påtvingat affärssystem : En jämförande fallstudie av Attityd i Karlstad och Hammarö Rörinstallationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marcus Landegren; [2018]
  Nyckelord :Införandeprocess; arbetssteg; användarmotstånd; påtvingat affärssysteminförande; kritiska framgångsfaktorer; nivåmodellen; lyckosamt affärssysteminförande;

  Sammanfattning : Nästan samtliga organisationer använder affärssystem för att effektivisera processer, minska kostnaderna och utöka utbudet. Men det är ingen enkel process att införa ett nytt affärssystem. Införandeprocessen av ett nytt affärssystem är komplex och tar tid, vilket är förenat med en hög risk för organisationer. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av kritiska problem vid implementering av ERP-system ur ett leverantörsperspektiv : En identifiering av bidragande faktorer till misslyckade implementeringsprocesser av affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Aronsson; [2018]
  Nyckelord :ERP implementation; Critical failure factors in ERP implementation; Critical success factors in ERP implementation; ERP implementering; CFF; CSF;

  Sammanfattning : ERP system har de senaste åren uppträtt som en central faktor vid framgångsrik informationshantering och agerat som en grundpelare i många företagsorganisationer. Implementering av ett nytt affärssystem är en komplex process vilket bidrar till att organisationer får svårigheter med att genomföra processen. LÄS MER

 4. 4. Post-Implementation Improvement of ERP System Usage in SMEs : An Empirical Study of E-Commerce Retail Companies in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Josefin Kvillert; Sami Reijonen; [2018]
  Nyckelord :ERP; ERP system; Post-implementation; ERP usage; usage; Improvement; ERP improvement; SMEs; Affärssystem; affärssystemsanvändning; efter implementation; förbättring; affärssystemsförbättring; små- och mellanstora företag; efterimplementation;

  Sammanfattning : Background: ERP systems were perceived as the most significant invention for corporations during the rise of information technology in 1990s (Davenport, 1998). Today ERP systems are a multibillion dollar business and used by both LEs and SMEs. LÄS MER

 5. 5. Understanding logistics capabilities in a transition towards supply chain agility in charity retailing : A Minor Field Study on a recovery program for post-consumer goods in Argentina

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Carolina Myrin; [2018]
  Nyckelord :Charity shop; Charity shop logistics; Supply Chain Agility;

  Sammanfattning : Problem: The interest for sustainable business models is continuously increasing. In recent years closed-loop supply chain management and reverse logistics have gained ground in literature and in practice. One way of giving a product a new life is through charity shops. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet affärssystem problem.

Din email-adress: