Sökning: "barnets rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden barnets rättigheter.

 1. 1. Prematuritet och amning : en litteraturöversikt över upplevelsen att amma det prematura barnet

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Carlsson; Jessica Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Prematura barn; Amning; Upplevelser; Kvinna; Moderskap;

  Sammanfattning : Globalt sett uppskattas att det årligen föds omkring 15 miljoner för tidigt födda barn, vilket innebär att de föds före graviditetsvecka 37. Beroende på hur tidigt förlossningen sker ser vården olika ut, men majoriteten av de för tidigt födda barnen vårdas på en neonatalvårdsavdelning. LÄS MER

 2. 2. Mänskliga rättigheter i det afghanska familjelivet i Sverige.

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Nasiba Daytabar; [2018]
  Nyckelord :Afghanska familjelivet; integration; könsroller;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om afghanska familjelivet i Sverige och ska visa vilken bild afghaner visar i det nya samhället gällande mänskliga rättigheter. Det utförs genom att afghaner i Sverige får svara på frågor gällande hur kvinnor och män ser på sina roller i familjen i nya samhället, samt hur de ser på barnets uppfostran. LÄS MER

 3. 3. Den tillfälliga lagens påverkan på barnets rätt till psykisk hälsa : med fokus på asylsökande ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Paulina Troillet Mancini; [2018]
  Nyckelord :Temporary law; asylum-seeking children; unaccompanied minor; mental illness; mental health; the right’s of the child; Convention on the Rights of the Child; residence permit; Tillfälliga lagen; asylsökande barn; ensamkommande barn; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; barnets rättigheter; Barnkonventionen; uppehållstillstånd;

  Sammanfattning : This study examines how the new temporary law (SFS 2016:752) guarantees the child’s right to mental health; focusing on the asylum-seeking unaccompanied minor. This subject is examined since the Swedish law that regulates migration got reduced to the minimum standards that can be found in the EU and in international conventions when Sweden received 163 000 asylum seekers during 2015. LÄS MER

 4. 4. Begreppen barnets bästa och familj i relation till samkönad internationell adoption

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jennie Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Familj; barnets bästa; diskriminering; internationell adoption; heteronormen; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att genom en begreppsanalys undersöka hur definitionen av begreppen familj och barnets bästa påverkar diskriminering vid samkönad internationell adoption. Det är Sally Haslangers konceptuella och analytiska begreppsanalys som använts som forskningsmetod i denna studie. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta familjer där ett barn far illa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Johansson; Naemi Achiniotis; [2018]
  Nyckelord :Barn som far illa; sjuksköterska; barnakuten; erfarenheter; kvalitativ intervjustudie; oroväckande signaler; hantering; anmälan; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det har visat sig finnas svårigheter i sjuksköterskans möte med familjer där ett barn far illa. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta dessa familjer på barnakuten. En kvalitativ intervjustudie utfördes där åtta sjuksköterskor deltog. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barnets rättigheter.

Din email-adress: