Sökning: "barnets rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden barnets rättigheter.

 1. 1. Prematuritet och amning : en litteraturöversikt över upplevelsen att amma det prematura barnet

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Carlsson; Jessica Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Prematura barn; Amning; Upplevelser; Kvinna; Moderskap;

  Sammanfattning : Globalt sett uppskattas att det årligen föds omkring 15 miljoner för tidigt födda barn, vilket innebär att de föds före graviditetsvecka 37. Beroende på hur tidigt förlossningen sker ser vården olika ut, men majoriteten av de för tidigt födda barnen vårdas på en neonatalvårdsavdelning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta familjer där ett barn far illa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Johansson; Naemi Achiniotis; [2018]
  Nyckelord :Barn som far illa; sjuksköterska; barnakuten; erfarenheter; kvalitativ intervjustudie; oroväckande signaler; hantering; anmälan; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det har visat sig finnas svårigheter i sjuksköterskans möte med familjer där ett barn far illa. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta dessa familjer på barnakuten. En kvalitativ intervjustudie utfördes där åtta sjuksköterskor deltog. LÄS MER

 3. 3. ”Hallå, det är jag som är patienten!” - En litteraturöversikt om barns delaktighet i vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Klerfalk; Therese Lilja; [2017-07-03]
  Nyckelord :Delaktighet; kommunikation; barn; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : En stor del av patienter inom vården utgörs av barn. Barn anses idag vara kompetenta individer vilka har rätt att ta del av information som rör dem. De har även rätt att uttrycka sina åsikter, vilka ska tas i beaktning utifrån ålder och mognad. Barnet står dock i beroendeställning till sina föräldrar såväl som till sjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Kännetecken på att barn bevittnat våld i parrelationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Castegren; Janina Olofsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Domestic violence; Child behavior; Children; Witness;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i parrelationer är vanligt förekommande och i hälften av fallen är barninvolverade genom att bevittna våldet vilket innebär ett lidande. Barns utveckling påverkas avflera behov vilka behöver tillgodoses för att barnen ska kunna utvecklas i en positiv riktning,det är barnets vårdnadshavare och samhället uppgift att tillgodose behoven. LÄS MER

 5. 5. Barn som närstående – Sjuksköterskans ansvar och stora utmaning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Bäck; Linnea Maxon; [2017-02-13]
  Nyckelord :Children as Relatives; Child of Impaired Parent; Communication; Information; Needs; Nursing; Support;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en familjemedlem blir sjuk påverkas hela familjen, inte minst barnen.Sjuksköterskan har i sin yrkesroll inte endast ansvar för patienten, utan ska också stödja denärstående. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet barnets rättigheter.

Din email-adress: