Sökning: "brukarperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet brukarperspektiv.

 1. 1. DET MÅNGFUNKTIONELLA KYRKORUMMET UR ETT BRUKARPERSPEKTIV Kyrkorummet som arbetsplats, heligt rum och kulturarv Ingrid Fjordhult

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ingrid Fjordhult; [2017-06-29]
  Nyckelord :Cultural Heritage; Multifunctional Church; Users Perspective; Sacred and Profane;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:3.... LÄS MER

 2. 2. Brukarens röst vid offentlig upphandling

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Analys av byggnadsintegrerade solceller ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Emil Karlsson; Viktor Sigfridsson; [2017]
  Nyckelord :Solceller; BIPV; Optimering;

  Sammanfattning : Syfte: De senaste åren har solcellsmarkande ökat stadigt. Trots detta stod de byggnadsintegrerade solcellerna endast för några få promille av den installerade effekten i Sverige under 2015. I takt med att marknaden ökar har priset för byggnadsintegrerade solceller sjunkit. LÄS MER

 4. 4. Förändringsprocessen i en obegriplig situation : En kvalitativ intervjustudie om föräldrars erfarenheter kring den förändringsprocess som föregått återförening med barn som varit familjehemsplacerade

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Felicia Hanna Jonasdotter Lättman; [2017]
  Nyckelord :Change; reunification; parents; childcare; client perspective; Förändring; återförening; föräldrar; social barnavård; brukarperspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how parents, who had children in foster care due to their social environment, describes the process of change and what factors enabled the process. The study is based on interviews with six parents, four female and two males, who have reunited with their children. LÄS MER

 5. 5. Ett arbete fullt av mening : En kvalitativ studie av en grupp stödassistenter och det emotionella arbetet i fokus

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Gustafsson Lie; [2017]
  Nyckelord :emotional work; support activities; support nurse; emotional labor; surface acting; deep acting; känsloarbete; stödverksamhet; stödassistenter; emotioner; djupagerande; ytagerande;

  Sammanfattning : Support nurse is a professional group whose work involves close contact with other people, they are also a profession that is in demand in the labor market. The shortage of nurses means they may experience increased stress and lack of influence in their own work. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet brukarperspektiv.

Din email-adress: