Sökning: "brukarperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet brukarperspektiv.

 1. 1. Uppsökande teamet i Östersund ur ett brukarperspektiv : Ungdomarnas egna röster

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Susanna Johansson; Erika Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Droger; fältarbete; förebyggande arbete; socialt arbete; uppsökande arbete; unga vuxna; ungdomar; ungdomsproblematik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa en förståelse för hur ungdomar i Östersunds kommun upplever Uppsökande teamet Östersunds arbete och eventuella utvecklingsbehov, dels ur ett brukarperspektiv men också ur ett empowermentperspektiv. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide har ungdomarna haft möjlighet att berätta så mycket eller så lite som de önskat. LÄS MER

 2. 2. DET MÅNGFUNKTIONELLA KYRKORUMMET UR ETT BRUKARPERSPEKTIV Kyrkorummet som arbetsplats, heligt rum och kulturarv Ingrid Fjordhult

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ingrid Fjordhult; [2017-06-29]
  Nyckelord :Cultural Heritage; Multifunctional Church; Users Perspective; Sacred and Profane;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:3.... LÄS MER

 3. 3. Brukarens röst vid offentlig upphandling

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Analys av byggnadsintegrerade solceller ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Emil Karlsson; Viktor Sigfridsson; [2017]
  Nyckelord :Solceller; BIPV; Optimering;

  Sammanfattning : Syfte: De senaste åren har solcellsmarkande ökat stadigt. Trots detta stod de byggnadsintegrerade solcellerna endast för några få promille av den installerade effekten i Sverige under 2015. I takt med att marknaden ökar har priset för byggnadsintegrerade solceller sjunkit. LÄS MER

 5. 5. Förändringsprocessen i en obegriplig situation : En kvalitativ intervjustudie om föräldrars erfarenheter kring den förändringsprocess som föregått återförening med barn som varit familjehemsplacerade

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Felicia Hanna Jonasdotter Lättman; [2017]
  Nyckelord :Change; reunification; parents; childcare; client perspective; Förändring; återförening; föräldrar; social barnavård; brukarperspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how parents, who had children in foster care due to their social environment, describes the process of change and what factors enabled the process. The study is based on interviews with six parents, four female and two males, who have reunited with their children. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet brukarperspektiv.

Din email-adress: