Sökning: "user perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 677 uppsatser innehållade orden user perspective.

 1. 1. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
  Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en uppsättning användbarhetsheuristiker som är lämpliga vid heuristisk utvärdering av matbeställningsapplikationer för smartphones

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Håkansson; Christina Tsigara; [2018]
  Nyckelord :användbarhet; heuristisk utvärdering; heuristiker; expertutlåtande; mobilapplikationer; matbeställningsapplikationer; smartphones;

  Sammanfattning : I takt med att smartphones blir allt vanligare växer marknaden för mobilapplikationer, av vilka en kategori är matbeställningsapplikationer. En ny rapport visar att så många som en av fyra konsumenter har minst en matbeställningsapplikation installerad på sin smartphone. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Critical success factors for ERP implementation : A user perspective

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Jonathan Desalegn; Alexander Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Critical success factors; Enterprise resource planning; Implementation; Implementation phases; Operational user;

  Sammanfattning : Background: Due to the rapid development of globalization, increased competition has led to significant market changes. Enterprise resource planning (ERP) has been a crucial part of gaining competitive advantage, but implementing an ERP system have shown to be complicated and expensive. LÄS MER

 4. 4. An educational programming environment for the Swedish school

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Lundgren Lisa; [2018]
  Nyckelord :Educational programming environment; Interaction design; User experience; Educational technology; Activity theory;

  Sammanfattning : Programming is currently being introduced as an obligatory part of the K-9 education in Sweden with the aim to strengthen pupils’ digital competence and prepare them with skills adapt for the 21st century. The challenge is now to successfully integrate programming as a tool for teaching and learning within existing practices. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the use of mobile Augmented Reality as a digital communication tool

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Niclas Drugge; [2018]
  Nyckelord :AR; Augmented; Reality; communication;

  Sammanfattning : For over a century, mankind has been dreaming about technologies that combined reality with the wonders of the virtual world. Nowadays, Augmented Reality (AR) is doing just that, and with an emergence of AR in many new fields, there is reason to believe that it will be a widely used communication tool in the future. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet user perspective.

Din email-adress: