Sökning: "Miljöcertifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet Miljöcertifiering.

 1. 1. Certifieringens betydelse inom byggbranschen : En studie som undersöker hur certifikat styr två byggföretags miljöarbete, samt hur kunskap om miljöarbetet sprids i organisationerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jim Klokker; Markus Persson; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; kunskapsöverföring; miljöcertifikat; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen för hur två byggföretag förhåller sig till miljöcertifieringar, samt hur de arbetar med att implementera miljökraven från en sådan certifiering i termer av kunskapsöverföring. Empirisk data har samlats in genom intervjuer av utvalda respondenter samt dokumentanalys av certifieringsdokumenten. LÄS MER

 2. 2. Energy follow-up of the technology building in New Karolinska Solna Hospital (NKS)

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Asal Mohsenchian; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vikten av energieffektivisering och hållbarhet i samhället har blivit allt mer uppenbar under de senaste åren på grund av ökade CO2-utsläpp, energipriser och den globala uppvärmningen. Europeiska unionen har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 20% och öka andelen förnybar energi till 20 % av den totala energianvändningen fram till 2020. LÄS MER

 3. 3. Certifiera enligt Miljöbyggnad GULD eller bygga BBR-standard? : En jämförande studie av merkostnaden för projektering och investering för byggherren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Elin Sjödin; [2018]
  Nyckelord :Hållbart byggande; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Merkostnader; Miljöcertifiering; Nybyggnation.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Miljömedveten Ljudbild : En kvalitativ studie om miljöstrategi inom ljudindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Pontus Jansson; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; miljömedvetenhet; ljudindustrin; musikproduktion.;

  Sammanfattning : Mänskligheten står inför ett globalt rådande problem gällande klimatförändringarna. Mönstret av att prioritera ekonomiska resurser före ekologiska har försatt oss i en position där omfattande förändringar behöver göras, i alla delar av samhället, för att uppnå uppsatta miljömål och hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. IMPLEMENTERING AV BIM VID MATERIALDOKUMENTATION : EN GRANSKNING AV MILJÖCERTIFIERINGS UTVECKLING

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erika Lennartsson; Eleonor Johansson; [2017]
  Nyckelord :BIM; coordination; Documentation of materials; Green building; LEED; Miljöbyggnad; Svanen;

  Sammanfattning : Purpose: The study relies upon the development of green buildings due to an increased level of acknowledgement of environmental impacts, caused by the building industry. Building materials are one big factor that have a negative impact on the environment. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Miljöcertifiering.

Din email-adress: