Sökning: "Miljöcertifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet Miljöcertifiering.

 1. 1. Ekonomiska drivkrafer och miljövänliga fastigheter : Kvalitativ studie om varför företag i Umeå bygger miljövänligt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Ottosson; Carl Norrman; [2018]
  Nyckelord :Institutional theory; Stakeholder theory; CSR; enviromental certification of buildings.;

  Sammanfattning : Samhället idag står inför stor miljöpåfrestning vilket lett till en allt större medvetenhet kring miljöfrågor. Således blir det viktigare för företagen att hänga med i samhällets efterfrågan och integrera miljön mer i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Certifieringens betydelse inom byggbranschen : En studie som undersöker hur certifikat styr två byggföretags miljöarbete, samt hur kunskap om miljöarbetet sprids i organisationerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jim Klokker; Markus Persson; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; kunskapsöverföring; miljöcertifikat; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen för hur två byggföretag förhåller sig till miljöcertifieringar, samt hur de arbetar med att implementera miljökraven från en sådan certifiering i termer av kunskapsöverföring. Empirisk data har samlats in genom intervjuer av utvalda respondenter samt dokumentanalys av certifieringsdokumenten. LÄS MER

 3. 3. Implementering av Svanenmärkning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Saliba Zakaria; Ali Chahine; [2018]
  Nyckelord :Miljömärkning; Svanen; Kriteriedokument; Portalen; Åke Sundvall Byggnads AB; Sicklingen; Studentbostäder; Flerbostadshus; Nordisk Miljömärkning; Generation 3;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan är ingen hemlighet. Enligt en undersökning som baserats på flertalet miljöindikatorer från Boverket motsvarade det årliga utsläppet av växthusgaser i genomsnitt 13 miljoner ton under perioden 2008–2011 Det och mycket annat har gjort att stora aktörer inom byggbranschen, däribland Veidekke och Skanska valt att ansluta sig till miljöcertifieringssystem som en medveten satsning för en mer skonsam miljö. LÄS MER

 4. 4. Energy follow-up of the technology building in New Karolinska Solna Hospital (NKS)

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Asal Mohsenchian; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vikten av energieffektivisering och hållbarhet i samhället har blivit allt mer uppenbar under de senaste åren på grund av ökade CO2-utsläpp, energipriser och den globala uppvärmningen. Europeiska unionen har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 20% och öka andelen förnybar energi till 20 % av den totala energianvändningen fram till 2020. LÄS MER

 5. 5. Energi- och klimatsimulering för nybyggnation av äldreboende med jämförelse mot BBR-krav och Miljöcertifiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Linnéa Leppänen; [2018]
  Nyckelord :Miljöcertifiering; Energi i byggnader; BBR-krav;

  Sammanfattning : A nursing home for old people is going to be built in Edsbyn, a community in Hälsingland, Sweden. The building needs calculation of energy use to receive a building permit. Seven different indicators in Miljöbyggnad were also examined. Miljöbyggnad is a Swedish environmental certification a building can acquire. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Miljöcertifiering.

Din email-adress: