Sökning: "Miljöbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet Miljöbyggnad.

 1. 1. Miljöbyggnad 3.0 - Kostnadsutredning och åtgärder för certifiering av stomme

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Oliver Ekström; Jesper Ekström; [2018]
  Nyckelord :koldioxid; betong; stål; flygaska; slagg; kvantifiering; transport; kalkyl; miljöbyggnad; pris; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Quantification of CO2 emissions for case 1 - ISLK and case 2 - Föraren arrived at 42 and 125 CO2 per A_temp and with suggested changes it was possible to reduce to 38 and 109 CO2 per A_temp. The review of the possibility of lowering emissions in the manufacturing of concrete showed that the addition of fly ash reduced CO2 emissions by 10% per 10% of cement exchanged for fly ash. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter med betong vid miljöcertifiering : En studie om hur en betongleverantör till byggindustrin kan bidra till en miljöcertifiering

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Anthony Abudaff; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att styra mot ett mer hållbart byggande miljöcertifieras allt fler byggnader. De system som ställer krav på ingående material i byggnaden är Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. LÄS MER

 3. 3. Miljöbyggnad och hållbart byggande : En fallstudie på Almvägen

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Hussein Farah; William Björnholm; Abdirahim Mohamud; [2018]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; Hållbar utveckling; Miljöcertiferingssystem;

  Sammanfattning : Sustainability in the construction and real estate sector has gained more attention in recent decades. In Sweden, the parliament and the Government work on a global and nation level to achieve increased sustainability in the construction industry. LÄS MER

 4. 4. Simulation of an energy efficient single-family house in the area of Smedjebacken to meet Miljöbyggnad’s Gold House energy category requirements

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Parham Daroudi; [2018]
  Nyckelord :TRNSYS; insulation thickness; ground source heat pump; district heating; heat recovery ventilation; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Since the building construction area is accounted for high share of energy usage (36 %) in Europe, there is high demand to pay attention to this area accurately. Sweden which is one of the pioneer countries in terms of building energy efficiency plans to reduce this value to 50 % by 2050. LÄS MER

 5. 5. Sveriges första hälsocertifierade kontor : Lärdomar från implementering av certifieringen WELL Building Standard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande; Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Josefine Pettersson; Melinda Winninge; [2018]
  Nyckelord :WELL Building Standard; New Existing Interiors; wellness; rating system; social sustainability; office; reconstruction; well-being; work environment; building regulations; LEED; Miljöbyggnad.; WELL Building Standard; New Existing Interiors; hälsocertifiering; social hållbarhet; kontorsmiljö; ombyggnation; välbefinnande; Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Boverkets byggregler; LEED; Miljöbyggnad.;

  Sammanfattning : Andelen miljöcertifierade byggnader har under 2000-talet ökat. Inom kommersiella fastigheter är det numera inte lika ovanligt att kontor miljöcertifieras och en ny aspekt har etablerat sig bland certifieringssystemen - människans välbefinnande. WELL Building Standard är ett hälsocertifieringssystem som sätter människan i centrum. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Miljöbyggnad.

Din email-adress: