Sökning: "Miljöbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Miljöbyggnad.

 1. 1. Miljöbyggnad 3.0 - Kostnadsutredning och åtgärder för certifiering av stomme

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Oliver Ekström; Jesper Ekström; [2018]
  Nyckelord :koldioxid; betong; stål; flygaska; slagg; kvantifiering; transport; kalkyl; miljöbyggnad; pris; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Quantification of CO2 emissions for case 1 - ISLK and case 2 - Föraren arrived at 42 and 125 CO2 per A_temp and with suggested changes it was possible to reduce to 38 and 109 CO2 per A_temp. The review of the possibility of lowering emissions in the manufacturing of concrete showed that the addition of fly ash reduced CO2 emissions by 10% per 10% of cement exchanged for fly ash. LÄS MER

 2. 2. Sveriges första hälsocertifierade kontor : Lärdomar från implementering av certifieringen WELL Building Standard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande; Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Josefine Pettersson; Melinda Winninge; [2018]
  Nyckelord :WELL Building Standard; New Existing Interiors; wellness; rating system; social sustainability; office; reconstruction; well-being; work environment; building regulations; LEED; Miljöbyggnad.; WELL Building Standard; New Existing Interiors; hälsocertifiering; social hållbarhet; kontorsmiljö; ombyggnation; välbefinnande; Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Boverkets byggregler; LEED; Miljöbyggnad.;

  Sammanfattning : Andelen miljöcertifierade byggnader har under 2000-talet ökat. Inom kommersiella fastigheter är det numera inte lika ovanligt att kontor miljöcertifieras och en ny aspekt har etablerat sig bland certifieringssystemen - människans välbefinnande. WELL Building Standard är ett hälsocertifieringssystem som sätter människan i centrum. LÄS MER

 3. 3. Energi- och klimatsimulering för nybyggnation av äldreboende med jämförelse mot BBR-krav och Miljöcertifiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Linnéa Leppänen; [2018]
  Nyckelord :Miljöcertifiering; Energi i byggnader; BBR-krav;

  Sammanfattning : A nursing home for old people is going to be built in Edsbyn, a community in Hälsingland, Sweden. The building needs calculation of energy use to receive a building permit. Seven different indicators in Miljöbyggnad were also examined. Miljöbyggnad is a Swedish environmental certification a building can acquire. LÄS MER

 4. 4. Byggnadens inverkan på en förskolas verksamhet och identitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Amelie Bennich; Felicia Hökars; [2018]
  Nyckelord :förskola; byggnad; Reggio Emilia; miljöcertifiering; identitet;

  Sammanfattning : I denna studie har det studerats hur en förskoleverksamhet samverkar med den byggnad som den är verksam i. Genom att studera hur byggnaden påverkar och påverkas av verksamheten, samt hur byggnaden påverkar förskolans identitet, har syftet kunnat besvaras. LÄS MER

 5. 5. Miljöcertifieringens roll i byggprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Jonathan Bornhager; Jens By; [2018]
  Nyckelord :miljöcertifiering; byggprocessen; miljöbyggnad; breeam; leed; svanen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetet har som mål att beskriva miljöcertifieringars påverkan på byggprocessen och hur framtiden för miljöcertifieringar ser ut. Examensarbetet jämför de olika miljöcertifieringarna: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen mot varandra där fördelar och nackdelar beskrivs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Miljöbyggnad.

Din email-adress: