Sökning: "det är något jag brinner för"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden det är något jag brinner för.

 1. 1. "För att kunna lära någonting måste man ha upplevt det..." : En fenomenografisk intervjustudie av några pedagogers tankar och uppfattningar kring utomhuspedagogik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Rogö; [2008]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Jag har valt att genom min studie synliggöra några pedagogers tankar kring utomhuspedagogik. Mina frågeställningar är:Vad står egentligen utomhuspedagogik för och vilken syn har lärarna som jobbar med naturförskola på begreppet? Hur ser leken ut i en utomhuspedagogisk verksamhet, kan personalen se några skillnader jämfört med leken inomhus? Hur ser pedagogerna på sin roll som ledare när verksamheten är placerad utomhus?   I bakgrunden tar jag upp relevant forskning och historik kring utomhuspedagogik, lekens betydelse och ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Medlemmen som ägare : effekterna av insatsemissioner i Svenska Lantmännen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lovisa Nilsson; [2002]
  Nyckelord :kooperation; lantbrukskooperation; jordbrukskooperation; insatsemission; ägarengagemang; Svenska Lantmännen;

  Sammanfattning : Definitionen av ett kooperativt företag är att företaget ägs, nyttjas och kontrolleras av samma människor. Det betyder att medlemmarna i ett kooperativ har flera olika roller att utöva, såväl den som leverantör eller köpare av ett kooperativs produkter, som ägare av kooperativet och som förmånstagare av kooperativets nytta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet det är något jag brinner för.

Din email-adress: