Sökning: "examensarbete lärarutbildningen gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden examensarbete lärarutbildningen gymnasiet.

 1. 1. Skriftspråksutveckling med grammatiska metaforer. En systemisk-funktionell analys av gymnasieelevers utredande texter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helén Jansson; [2016-05-27]
  Nyckelord :grammatiska metaforer; skriftspråksutveckling; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, LSV410 15hpÄmne: SvenskaTermin: H15Handledare: Per Holmberg.... LÄS MER

 2. 2. Oron över håravfall mitt i medeltidens litteratur -Hur fyra lärare integrerar sex- och samlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Johansson; Louise Ingvarsson; [2016]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; estetisk läsning; efferent läsning; fiktion; flerstämmighet; genus; kompensatoriskt uppdrag; lysskompetens; lyssna; lärarutbildning; läsa; osynlig pedagogik; presentationsskrivande; relationer; sakprosa; sex- och samlevnad; synlig pedagogik; skriva; svenskämnesdidaktik; svenskämnesmetodik; svenskämneskonceptioner; skönlitteratur; tala; tankeskrivande; tematisk undervisning; värdegrund; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Sammandrag Utgångspunkten för vårt examensarbete är att vår lärarutbildning inte har inkluderat hur vi som blivande lärare kan integrera det ämnesövergripande kunskapsområdet sex- och samlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan. Syftet med denna undersökning är därför att undersöka hur lärare kan arbeta med att integrera sex- och samlevnad i svenskämnet på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. "Man kan inte kalla skällsord för mobbning om man är vänner": En kvantitativ undersökning om skällsorden i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Stina Kask; [2015-07-07]
  Nyckelord :sociolingvistik; skällsord; verbala kränkningar; skolan; värdegrunden;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, LSV 410, 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: VT -15Handledare: Lars-Gunnar Andersson.... LÄS MER

 4. 4. Konsten att examinera grammatik. En innehållsanalys av elva grammatikprov i svenska på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Lindblom; [2015-02-25]
  Nyckelord :grammatikprov; innehållsanalys; lärares handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: HT 2014Handledare: Peter Andersson.... LÄS MER

 5. 5. Kultur i undervisning av moderna språk i gymnasiet ur lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Shu-fen Chang; [2014]
  Nyckelord :kultur; nationalitet; mångfald; faktakunskaper; konflikt och motsägelse; kommunikation; meningsskapande;

  Sammanfattning : Kultur tillhör alltid en del av undervisning i moderna språk. Nationella faktakunskaper som ofta förekommer i mina läroböcker gör mig tveksam på om dessa fakta direkt kan bidra till framgångsrik kommunikation vid kulturmöten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet examensarbete lärarutbildningen gymnasiet.

Din email-adress: