Sökning: "familjefokuserad omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden familjefokuserad omvårdnad.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av vården när deras barn vårdas på akutmottagning - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lina Nykvist; Hanna Lind; [2017]
  Nyckelord :Emergency care; children; family focused care; parents’ experience; akutmottagning; barn; familjefokuserad omvårdnad; föräldrars upplevelser.;

  Sammanfattning : Background: At the emergency department parents arrives with their children inneed of urgent medical care in various degrees. For a parent it can be hard tohandle when their child has to go through treatments or medical examinations thatcan be unpleasant. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av delaktighet och tillgänglighet inom barnsjukvården : – En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Wrede (fd. Petersén); Maria Karlstedt; [2017]
  Nyckelord :familjefokuserad omvårdnad; tillgänglighet; delaktighet; upplevelser; föräldrar; barn; kronisk sjukdom; barnsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: The study is based on answers from the National Patient Survey from spring 2016. There were questions about participation and accessibility. A region in southern Sweden had difficulties to understand the answers to these questions. LÄS MER

 4. 4. Livet med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Gustafsson Ivemon; Ida Johansson; [2017]
  Nyckelord :Familjefokuserad; Identitet; Kvinnor; Sexualitet; Självbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor och att drabbas av bröstcancer väcker många känslor. Genom behandling av bröstcancer uppkommer biverkningar som påverkar olika aspekter i livet och vardagen. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av familjer med förekomst av nedstämdhet efter förlossning : En intervjustudie vid barnavårdscentraler

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jenny Ellebrink; Marielle Olofsson; [2017]
  Nyckelord :child health care nurses; child health care services; depression; experiences; family; interviews; nursing; postpartum depression; qualitative; barnavårdscentraler; bvc-sjuksköterskor; erfarenheter; familj; förlossningsdepression; intervju; kvalitativ; nedstämdhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera bvc-sjuksköterskors erfarenheter av familjer med förekomst av nedstämdhet efter förlossning. Bakgrund: Nyblivna föräldrar kan drabbas av förlossningsdepression och nedstämdhet efter förlossning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet familjefokuserad omvårdnad.

Din email-adress: