Sökning: "familjefokuserad omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden familjefokuserad omvårdnad.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Insluten i vårdandet- att vårda en närstående med stroke, anhörigvårdares upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angelica Knutsson; Ida Georgsson; [2016]
  Nyckelord :Familjefokuserad omvårdnad; systemteori; upplevelse; anhörigvårdare; stroke;

  Sammanfattning : BakgrundStroke är den tredje största folksjukdomen i Europa och medför att det finns en stor grupp anhörigvårdare till en strokedrabbad närstående. Tidigare forskning visar att stödet till anhörigvårdare är bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Relationsinriktad omvårdnad vid postpartumdepression. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cajsa Rausér Porsback; Katrin Ring; [2016]
  Nyckelord :Familjefokuserad omvårdnad; Postpartumdepression; Anknytning; Relationer; Spädbarn; Föräldrar; Sjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Postpartum depression (PPD) affects around 20% of all mothers worldwide, and 8-15% of Swedish parents. PPD can harm the parent-infant attachment, which in turn can delay the child’s early development. LÄS MER

 4. 4. Att som familj leva med ett barn med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Danielsson; Hannah Gotting; Emmie Helsmo; [2016]
  Nyckelord :Diabetes type 1; family experience; literature study; Diabetes typ 1; familjens upplevelser; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kroniska sjukdomen diabetes typ 1 har under 2000- talet ökat i västvärlden. Diabetes typ 1 kan drabba alla människor i alla åldrar men uppstår främst hos barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. LÄS MER

 5. 5. Att vara två om hjärtinfarkten : en systematisk litteraturstudie om familjemedlemmars erfarenheter av att leva med en partner som överlevt en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanne Nyberg Rolf; Caroline Stjernberg; [2016]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; familjemedlem; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2013 inträffade drygt 29 800 akuta hjärtinfarkter i Sverige och fler överlever idag en hjärtinfarkt. Då ohälsa drabbar partnern påverkas även familjemedlemmen i parrelationen, vilket innebar att påverkas en del i systemet så påverkas de övriga delarna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet familjefokuserad omvårdnad.

Din email-adress: