Sökning: "familjefokuserad omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden familjefokuserad omvårdnad.

 1. 1. Att vara syskon till ett barn med autismspektrumtillstånd En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Erica Söderberg; Veronica Persson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; familj; familjefokuserad omvårdnad; relationer; syskon;

  Sammanfattning : Background: The relationship between siblings is unique. It is a mutual and animportant relationship that provides the child with tools for dealing with conflicts and communicating with others. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att vara närstående till en person med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Bergdahl; Isabelle Gustafsson; [2018-01-26]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; närstående; upplevelse; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom där en individ pendlar mellan maniska, hypomana och depressiva skov. Att leva med bipolär sjukdom har stor påverkan på livskvalité för personen med sjukdomen men påverkar även närstående. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda barn med abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nina Köhler; Caroline Tolland; [2018]
  Nyckelord :barnintensivvård; läkemedelsabstinens; abstinenssymtom hos barn; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : På en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) arbetar intensivvårdssjuksköterskor och barnsjuksköterskor med svårt sjuka barn med olika kirurgiska och medicinska diagnoser. Opiater och sedativa läkemedel används vilket kan leda till att barnen riskerar att drabbas av abstinenssymtom vid nedtrappning. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser av mötet med vården när en familjemedlem har diagnosen ADHD.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Söderquist; Linda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD; familj; upplevelser; vårdpersonal; sjukvård; anhöriga.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet. När en person behöver vård på grund av sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning upplever ofta de anhöriga en skuld och anklagar sig själva för att deras familjemedlem behöver vård. LÄS MER

 5. 5. Familjens erfarenhet av att leva med en kvinna som drabbats av bröstcancer.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Timén; Elvira Hallin; Anna Yngve; [2018]
  Nyckelord :Familjefokuserad omvårdnad; information; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige där även en ökning ses. Att bli diagnostiserad med bröstcancer innebär stora förändringar i livet. Människor som står kvinnan nära kan vara ett värdefullt stöd, därför är det viktigt att involvera hela familjen i vården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet familjefokuserad omvårdnad.

Din email-adress: