Sökning: "hypoadrenokorticism, addisons sjukdom, hund, storpudel,"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hypoadrenokorticism, addisons sjukdom, hund, storpudel,.

  1. 1. Hypoadrenokorticism hos storpudel

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Åsa Stafström; [2006]
    Nyckelord :hypoadrenokorticism; Addisons sjukdom; hund; storpudel;

    Sammanfattning : Hypoadrenocorticism (Addison´s disease) results from insufficient production of glucocorticoid and mineralcorticoid hormones from the adrenal glands. The disease is often difficult to diagnose in an early stage because of the multitude of associated vague clinical signs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hypoadrenokorticism, addisons sjukdom, hund, storpudel,.

Din email-adress: