Sökning: "intercultural"

Visar resultat 1 - 5 av 406 uppsatser innehållade ordet intercultural.

 1. 1. An Analysis of Swedish EFL Textbooks - Reflections on Cultural Content and English as an International Language

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Horvat; Katarina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; culture; EIL; EFL; interculturality; norms; Sweden; textbook;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the cultural content and representations in three English as a second language textbooks published for Swedish students in years 1-3. The issue of cultural content is very visible in contemporary research on English education today and as English has grown into a global language over centuries, it has also become a culturally diverse language. LÄS MER

 2. 2. Cross-cultural Project Management and Intercultural Communication Competencies in Non-profit Organizations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Dalia Rosa; Dzhumakhon Karimov; [2018]
  Nyckelord :Culture; Project Management; International Project Management; Cross-cultural Project Management; Intercultural competencies; Intercultural communication; Multicultural teams; Non-profit Organizations; NPO.;

  Sammanfattning : This dissertation aims to contribute to the knowledge on Cross-cultural Project Management. The concept of culture brings a huge complexity to this study, since there are no conventions about its definition and the concept continues to be on debate. LÄS MER

 3. 3. En kunskapsöversikt om den kristna traditionens påverkan på religionsundervisning och vikten av pedagogens förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josephine Vigren; Engström Jessica; [2018]
  Nyckelord :religious education; western culture; intercultural education; Swedish curriculum; Christian tradition;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt är baserad på vetenskapliga artiklar för att besvara våra frågeställningar ”vad säger forskning om läroplanernas skrivningar om den kristna traditionen och den sekulariserade normens påverkan på religionsundervisning?” och ”vad säger forskningen om hur pedagogen ska förhålla sig till religionsämnet för att främja elevens identitetsskapande och förståelse för mångkulturalitet?” Religionsämnet har förändrats i takt med det sekulariserade samhället. Sekularisering har gjort att det kan skapas stereotyper och det är dels beroende på att läraren saknar kompetens för att belysa religionens många aspekter. LÄS MER

 4. 4. Teaching Intercultural Competence in Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Hall; [2018]
  Nyckelord :Intercultural competence; intercultural sensitivity; Culture; English;

  Sammanfattning : This research synthesis aims to gain a greater understanding of the concept intercultural competence in the context of secondary education. In order to provide an answer to the research question according to current research, how can teachers of English on a secondary level enhance intercultural teaching?, research from the field of interculturality is included and explored. LÄS MER

 5. 5. Benefits and Challenges of Teaching English as an International Language

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elena Tizzano; Agnes Rauer; [2018]
  Nyckelord :English as an international language; World Englishes; teaching; benefits; challenges;

  Sammanfattning : During our early part of teacher education, we had the opportunity to learn about teaching English with a global approach in order to reflect the worldwide spread and use of English around the world. However, during our teacher practice we noticed that teachers often tend to maintain a rather traditional focus on English speaking countries such as, the United States and the United Kingdom. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intercultural.

Din email-adress: