Sökning: "intercultural"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade ordet intercultural.

 1. 1. EL USO Y EL SIGNIFICADO DE QUEDÓ MUDO Y SE QUEDÓ MUDO EN LAS VARIEDADES CHILENA Y COLOMBIANA. Un desafío para la comunicación intercultural y el aprendizaje ELE en español moderno

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emmy Pineiro Nordlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :spanska; SIK; quedar; quedarse; förändringsverb; interkulturalitet; kommunikation; spanska som främmande språk; språklig variation; verbos copulativos de cambio; interculturalidad; comunicación; ELE; variación lingüística;

  Sammanfattning : Det finns variation i användningen av förändringsverben quedar och quedarse i den spansktalande världen, vilket försvårar inlärningen av dessa i spanska som främmande språk och påverkar den interkulturella kommunikationen. Syftet med studien är att identifiera, beskriva och förklara variationen av användning och även betydelse av dessa verb i den chilenska och colombianska varieteten för att undersöka effekterna av denna variation i lärandet av spanska som främmande språk ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. USOS, FUNCIONES E INTERCULTURALIDAD DE LA VOZ “VOLADO/BOLADO” EN EL ESPAÑOL SALVADOREÑO

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lilian Andino; [2018-06-11]
  Nyckelord :spanska; SIK; Vague Language; imprecise nouns; colloquial language; “volado bolado ; Salvadoran Spanish; intercultural; nombres imprecisos; vaguedad; registro coloquial; volado bolado; interculturalidad; español salvadoreño;

  Sammanfattning : “Bolado: Perhaps the most typical and used word in the Salvadoran colloquial language.” One of the most commonly used words in Salvadoran Spanish is an imprecise and recurrent noun that belongs to the spoken informal language. LÄS MER

 3. 3. An Analysis of Swedish EFL Textbooks - Reflections on Cultural Content and English as an International Language

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Horvat; Katarina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; culture; EIL; EFL; interculturality; norms; Sweden; textbook;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the cultural content and representations in three English as a second language textbooks published for Swedish students in years 1-3. The issue of cultural content is very visible in contemporary research on English education today and as English has grown into a global language over centuries, it has also become a culturally diverse language. LÄS MER

 4. 4. Får alla vara med? : En läromedelsstudie i ämnet svenska med fokus på mångkulturell representation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Iida Kasanen; [2018]
  Nyckelord :Orientalism; Multiculturality; Interculturality; Study Materials; Orientalism; mångkulturell; interkulturell; läromedel;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate how today’s multicultural society is reflected in teaching materials for the elementary school’s later years in the subject Swedish. The purpose is also to investigate how the school’s mandate to develop a capacity to live with and realize the values of cultural diversity is evident in the chosen teaching materials in Swedish as a subject. LÄS MER

 5. 5. Cross-cultural Project Management and Intercultural Communication Competencies in Non-profit Organizations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Dalia Rosa; Dzhumakhon Karimov; [2018]
  Nyckelord :Culture; Project Management; International Project Management; Cross-cultural Project Management; Intercultural competencies; Intercultural communication; Multicultural teams; Non-profit Organizations; NPO.;

  Sammanfattning : This dissertation aims to contribute to the knowledge on Cross-cultural Project Management. The concept of culture brings a huge complexity to this study, since there are no conventions about its definition and the concept continues to be on debate. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intercultural.

Din email-adress: