Sökning: "intercultural"

Visar resultat 1 - 5 av 388 uppsatser innehållade ordet intercultural.

 1. 1. En kunskapsöversikt om den kristna traditionens påverkan på religionsundervisning och vikten av pedagogens förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josephine Vigren; Engström Jessica; [2018]
  Nyckelord :religious education; western culture; intercultural education; Swedish curriculum; Christian tradition;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt är baserad på vetenskapliga artiklar för att besvara våra frågeställningar ”vad säger forskning om läroplanernas skrivningar om den kristna traditionen och den sekulariserade normens påverkan på religionsundervisning?” och ”vad säger forskningen om hur pedagogen ska förhålla sig till religionsämnet för att främja elevens identitetsskapande och förståelse för mångkulturalitet?” Religionsämnet har förändrats i takt med det sekulariserade samhället. Sekularisering har gjort att det kan skapas stereotyper och det är dels beroende på att läraren saknar kompetens för att belysa religionens många aspekter. LÄS MER

 2. 2. Mångfald i en monokulturell kontext: hur förhåller sig lärare till det?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Nordin; [2017-11-08]
  Nyckelord :“Multicultural”; “Primary school”; “School”; “Diversity”; “Attitudes”; “Teachers attitudes”; “Immigrant”; “Monocultural classroom;

  Sammanfattning : Research on multiculturalism in homogenic schools appears to be a poorly codified phenomenon in the literature, hence the reason that founded the idea to dig deeper into the subject and to further challenge this research. Moreover, this empirical study aims to examine how middle school teachers are dealing with multiculturality in the school where the majority of the students are constituted by ethical Swedish pupils. LÄS MER

 3. 3. Does swapping the race and gender of Communicators affect perspectives on Leadership & Securitization? Donald Trump and how people feel about his words coming out of other peoples mouths.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Enrique Carrion; [2017-10-26]
  Nyckelord :Securitization; Leadership; Ethnodrama; Symbolic Interaction; Donald Trump;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to delve further into the social experiment undertaken by associate professor of economics and political science at Insead, Maria Guadalupe, and associate Professor of Educational theater at New York University Joe Salvatore, in their breakthrough ethnodrama gender swapping study titled “Her Opponent”, and see if through a quantitative analysis it showed us similar results, when the dynamics of not only gender swapping, but also race swapping were applied. The present research examines the perception of Donald Trump through the interpretive guides and theoretical lenses of Symbolic Interaction Theory, Communication leadership, Critical Theory of Communication in Organizations, and Securitization theory, to see if what Donald Trump says and his ideologies would be perceived differently, if what he says was stated by individuals of a different gender and/or race. LÄS MER

 4. 4. The uses of news media in the context of acculturation A quantitative study among foreign-born in Sweden.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tony Börjesson; [2017-10-26]
  Nyckelord :News use; News media; Acculturation; Gratifications; Integration; Mass communication; Intercultural communication;

  Sammanfattning : News media are an important function in a democracy by providing news and information to thecitizens and at the same time considered to facilitate adaptation and integration into society. RecentOfficial Reports of the Swedish Government have stressed concerns regarding the developmentshowing that part of the population with a foreign background in Sweden does not use traditionalnews media. LÄS MER

 5. 5. INTERCULTURAL CONTACT AND SOCIAL TRUST A Quantitative Analysis on the Effect of High School Exchange on Social Trust

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maari Alanko; [2017-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate the effect of intercultural contact on social trust. The thesis focused on high school exchanges with AFS Intercultural in Finland. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intercultural.

Din email-adress: