Sökning: "konsumtionsbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet konsumtionsbeteende.

 1. 1. Marknadsföring och schysst käk, ett gott mål med hållbar eftersmak : En studie om marknadsföring av hållbarhet, konsumtion och studenters restaurangval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Magnus Kallin; Frida Unelid; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbar marknadsföring; restauranger; konsumtion; marknadsföring av hållbarhet; kännedom; attityd;

  Sammanfattning : Hållbarhet i kontext av konsumtion och företagande är ett aktuellt och väl omdiskuterat ämne inom politiken och den moderna samhällsekonomin i världen. Konsumtionen är central för samhällets tillväxt tillika det som orsakat de sociala, ekologiska och ekonomiska problemen i världen idag. LÄS MER

 2. 2. ”Man kan inte direkt sluta flyga och sluta uppleva världen” - En kvalitativ studie kring attityd-beteendegapet inom resekonsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sebastian Tilmanis; Erica Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :attityd-beteendegap; hållbar turism; resebeteende; förändring av konsumtionsbeteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och analysera hur attityd-beteendegapet tar sig uttryck inom ungas resekonsumtion samt vilka barriärer som hindrar en överföring av hållbara attityder och hållbart beteende i vardagen. Uppsatsen ger även förslag på förändringar som leder till att dissonansen mellan attityd och beteende i en resekontext minskar. LÄS MER

 3. 3. Omedveten arousal i butiksmiljön : Om arousals påverkan på kunders beteende och upplevelse

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Johan Eriksson; Sissel Södermyr; [2017]
  Nyckelord :Arousal; unconscious arousal; servicescape; store environment; consumer behavior; GSR-wristband; eye tracking; electrodermal activity; Arousal; omedveten arousal; servicescape; butiksmiljö; konsumtionsbeteende; GSR-armband; eyetracking; elektrodermal aktivitet;

  Sammanfattning : Titel: Omedveten arousal i butiksmiljön. Nyckelord: Arousal, omedveten arousal, servicescape, butiksmiljö, konsumtionsbeteende, GSR-armband, eyetracking, elektrodermal aktivitet. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som framkallar omedveten arousal i en riktig butiksmiljö. LÄS MER

 4. 4. Att kommunicera för en bättre värld : En kvantitativ studie om individers uppfattning av Tradera och hållbarhetskommunikation 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Frida Nordström; [2017]
  Nyckelord :hållbarhet; hållbarhetskommunikation; Tradera; intressenter; konsumtion; hållbar konsumtion; stockholder; stakeholder;

  Sammanfattning : Hållbarhet och hållbar utveckling är mycket aktuella frågor idag och detta betonas inte minst i Förenta Nationernas Globala mål. Denna studie syftar till att identifiera och kartlägga hur personer förhåller sig till hållbarhet, hållbarhetskommunikation samt Traderas hållbarhetskommunikation. LÄS MER

 5. 5. Äta, sova, streama. : En fallstudie om Spotify och kulturella processer i vardagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Olle Rydell Sandgren; [2017]
  Nyckelord :Brand culture; konsumentkultur; konsumtion; konsumtionsbeteende; kultur; Spotify.;

  Sammanfattning : Problemformulering: Den här uppsatsen är en fallstudie som tar avstamp i konsumentkultur, brand culture och som med hjälp av narrativ söker förklara om och i så fall hur kulturella processer skapar mening för konsumenter av Spotify. Trots uppsatsens fokus på konsumentens kulturella processer och erfarenheter säger undersökningen något om hur Spotify som varumärke kommuniceras till sina konsumenter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet konsumtionsbeteende.

Din email-adress: