Sökning: "kropp och samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden kropp och samhälle.

 1. 1. Adaptation and Design of a Marine Vehicle for Disabilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Vesterlund; [2017]
  Nyckelord :Product design; design-for-all; disabilities; Paraplegia; quadriplegia; marine vehicle; belly boat.; Produktdesign; Design för alla; funktionshinder; paraplegia; quadriplegia; marinfartyg; båt;

  Sammanfattning : This report is the result of the master thesis project in Industrial Design engineering (IDE), performed at Luleå University of Technology, by Erik Vesterlund. The task was to produce a conceptual belly boat design that enables individuals paralyzed in the lower extremities to use, propel, maneuver, assemble and use a belly boat. LÄS MER

 2. 2. Min själ ville inte använda, men min kropp viker sig själv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Shirley Luu; Mersiha Selmanovic; [2017]
  Nyckelord :drug abuse; narcotics; addiction; relapse; recovery; relapse prevention; turning point; social bond;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to gain an understanding of how drug addicts get out of an addiction from the perspective of people who have previously been addicted to narcotics. To achieve the purpose of this study we interviewed former addicts and social workers whose work is to help drug addicts. LÄS MER

 3. 3. Nästan nakna!  : en studie om kroppsuppfattning och attityder till kroppsform bland unga tävlingssimmare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jeanette Nilsson; Sofie Jansson; [2017]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsideal; KASAM; Hardiness; sociala medier; tävlingssimmare;

  Sammanfattning : Inledning: En individ vars kropp motsvarar de rådande idealen värderas högt i samhället då det anses spegla individens personlighet. Kvinnor visar ofta ett större kroppsmissnöje än män vilket kan bero på att idealen för kvinnor är svårare att nå upp till. LÄS MER

 4. 4. UTVÄRDERING AV TILLFÖRLITLIGHETEN AV REFERENSVÄRDEN FÖR DJUPANDNINGSTEST

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ludvig Palmqvist; [2017]
  Nyckelord :Autonom dysfunktion; Djupandningstest; E I-kvot; Parasympatiska nervsystemet; Referensvärden;

  Sammanfattning : Det autonoma nervsystemets funktion är att kontrollera de icke-viljestyrda organen, exempelvis hjärtat, samt skapa och bevara en balanserad miljö i vår kropp, så kallad homeostas. Nervsystemet delas in i det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, och i de flesta icke-viljestyrda organ föreligger en finstämd balansgång mellan sympatisk och parasympatisk stimulering. LÄS MER

 5. 5. Fitnessföretag på Instagram - En studie om fitnessföretags tillväxt på sociala medier och deras effekter på betraktaren.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Markus Persson; [2017]
  Nyckelord :Fitnessföretag; Sociala medier; Instagram; Styrketräning; Kroppsideal; Plattform;

  Sammanfattning : Instagram har idag blivit en av människans största publicerings och informationskanal där träningsföretag har genomgått en stor tillväxt under de senaste åren. Flertal studier visar att de som följer och tittar på fitnesskonton på Instagram löper större risk att må sämre över sina egna kroppar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kropp och samhälle.

Din email-adress: