Sökning: "kropp och samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden kropp och samhälle.

 1. 1. Att leva i en förändrad kropp – Mastektomins påverkan hos kvinnor med bröstcancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mathilda Jonsson; Maria Olsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Mastektomi; bröstcancer; kroppsförändring; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är idag den mest förekommande cancerformen hos kvinnor, många avde som drabbas tvingas genomgå en mastektomi vilket innebär att hela bröstet eller en del avbröstet tas bort. Brösten associeras starkt med kvinnlighet vilket medför en påverkan påkvinnans självbild, hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Adaptation and Design of a Marine Vehicle for Disabilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Vesterlund; [2017]
  Nyckelord :Product design; design-for-all; disabilities; Paraplegia; quadriplegia; marine vehicle; belly boat.; Produktdesign; Design för alla; funktionshinder; paraplegia; quadriplegia; marinfartyg; båt;

  Sammanfattning : This report is the result of the master thesis project in Industrial Design engineering (IDE), performed at Luleå University of Technology, by Erik Vesterlund. The task was to produce a conceptual belly boat design that enables individuals paralyzed in the lower extremities to use, propel, maneuver, assemble and use a belly boat. LÄS MER

 3. 3. Elev och hund, ett komplext möte - Hundassisterande pedagogik ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Rietz; Marianne Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Hundassisterande pedagogik; Komplexitetsteorin; Oxytocinets påverkan; Sociokulturellt perspektiv; Specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag. Med denna studie vill vi undersöka om hundassisterande pedagogik är ett redskap för specialpedagogen som innebär att vi skapar en välkomnande lärmiljö som reducerar stress och ökar motivationen för att klara utbildningsmålen. LÄS MER

 4. 4. Min själ ville inte använda, men min kropp viker sig själv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Shirley Luu; Mersiha Selmanovic; [2017]
  Nyckelord :drug abuse; narcotics; addiction; relapse; recovery; relapse prevention; turning point; social bond;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to gain an understanding of how drug addicts get out of an addiction from the perspective of people who have previously been addicted to narcotics. To achieve the purpose of this study we interviewed former addicts and social workers whose work is to help drug addicts. LÄS MER

 5. 5. Nästan nakna!  : en studie om kroppsuppfattning och attityder till kroppsform bland unga tävlingssimmare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jeanette Nilsson; Sofie Jansson; [2017]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsideal; KASAM; Hardiness; sociala medier; tävlingssimmare;

  Sammanfattning : Inledning: En individ vars kropp motsvarar de rådande idealen värderas högt i samhället då det anses spegla individens personlighet. Kvinnor visar ofta ett större kroppsmissnöje än män vilket kan bero på att idealen för kvinnor är svårare att nå upp till. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kropp och samhälle.

Din email-adress: