Sökning: "kvinnor rättigheter 1900-talet sverige"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kvinnor rättigheter 1900-talet sverige.

 1. 1. Medling vid sexualbrott - Ytterligare en kränkning eller en rättighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Lindfors; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättvisa är ett otroligt centralt begrepp i straffrätten, i alla tider och i alla länder har vi har diskuterat vad rättvisa innebär och hur den skall uppnås. Ett svar på dessa frågor är teorin Restorative Justice, som utvecklades under senare delen av 1900-talet som ett alternativ till den rent retributiva rättvisan. LÄS MER

 2. 2. KONSTEN ATT VARA KVINNA OCH CHEF I EN MANSDOMINERAD BRANSCH

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Sandra Åkerlund; Ida Jansson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I samband med att industrialismen tog fart i början av 1900-talet blev det en tydlig uppdelning mellan män och kvinnors sysslor, kvinnorna ansvarade för hushållssysslorna medan männen försörjde hushållet (Löfström, 2005). Även de demokratiska rättigheterna i Sverige skiljdes åt, kvinnor fick allmän rösträtt år 1919 till skillnad från männen som fick allmän rösträtt år 1907 (NE, 2011a; NE, 2011b). LÄS MER

 3. 3. Barn i anstalt - en komparativ studie om barn till frihetsberövade föräldrar i Norden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Högström; [2010]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the beginning of the 20th century all Nordic countries except Norway introduced a possibility for imprisoned women to bring their infants with them during their sentence. The legislation was considered necessary due to the fact that the infant still was breast-fed by their mother. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvinnor rättigheter 1900-talet sverige.

Din email-adress: