Sökning: "kvinnor rättigheter 1900-talet sverige"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kvinnor rättigheter 1900-talet sverige.

 1. 1. Female Migration From Sweden to Britain : An investigation into how female migration from Sweden to Britain in 1894, 1914, 1925, and 1940 was affected by the economy and political changes to women’s rights

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Chelsea Foreman; [2018]
  Nyckelord :Sweden; England; Britain; Migration; Emigration; Immigration; 1800’s; 1900’s; 19th Century; 20th Century; Women’s Rights; Economy; Females; Female Migration; Sverige; England; Storbritannien; Migration; Emigration; Invandring; 1800- Talet; 1900-Talet; Kvinnors Rättigheter; Ekonomi; Kvinnor; Kvinnlig Migration;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to find out to what female migration from Sweden to Britain looked like in 1894, 1914, 1925, and 1940, and to what extent any changes seen were affected by the economy and political changes to women’s rights. In order to do this I have analysed statistics found in archive material, in addition to literature relating to migration into Britain, the economy, and women’s rights, in order to see if there is a correlation between changes in the statistics presented and changes in society. LÄS MER

 2. 2. Medling vid sexualbrott - Ytterligare en kränkning eller en rättighet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Lindfors; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättvisa är ett otroligt centralt begrepp i straffrätten, i alla tider och i alla länder har vi har diskuterat vad rättvisa innebär och hur den skall uppnås. Ett svar på dessa frågor är teorin Restorative Justice, som utvecklades under senare delen av 1900-talet som ett alternativ till den rent retributiva rättvisan. LÄS MER

 3. 3. KONSTEN ATT VARA KVINNA OCH CHEF I EN MANSDOMINERAD BRANSCH

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Sandra Åkerlund; Ida Jansson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I samband med att industrialismen tog fart i början av 1900-talet blev det en tydlig uppdelning mellan män och kvinnors sysslor, kvinnorna ansvarade för hushållssysslorna medan männen försörjde hushållet (Löfström, 2005). Även de demokratiska rättigheterna i Sverige skiljdes åt, kvinnor fick allmän rösträtt år 1919 till skillnad från männen som fick allmän rösträtt år 1907 (NE, 2011a; NE, 2011b). LÄS MER

 4. 4. Barn i anstalt - en komparativ studie om barn till frihetsberövade föräldrar i Norden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Högström; [2010]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the beginning of the 20th century all Nordic countries except Norway introduced a possibility for imprisoned women to bring their infants with them during their sentence. The legislation was considered necessary due to the fact that the infant still was breast-fed by their mother. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvinnor rättigheter 1900-talet sverige.

Din email-adress: