Sökning: "traumavård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet traumavård.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation i traumateam- En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Liselotte Gunnarsson; Victoria Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Collaborative communication; nurse; patient safety; trauma care; trauma team; Kollaborativ kommunikation; patientsäkerhet; sjuksköterska; traumaomhändertagande; traumateam.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Traumavård innebär vård av allvarligt somatiskt skadade patienter. För att vårda dessa patienter samlas multiprofessionella team, vilket ställer krav på teamarbete och god kommunikation för ett säkert och strukturerat omhändertagande. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans uppfattning av att kunna arbeta evidensbaserat vid ett traumalarm : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofie Carlsson; Josefine Johansson; Sara Evers Persson; [2015]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; evidensbaserad vård; trauma;

  Sammanfattning : Trauma är den vanligaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden och kan orsaka stort lidande för den enskilda individen samt höga samhällskostnader. I Sverige saknas nationella och regionala riktlinjer för traumaomhändertagande, men ett flertal projekt pågår för att uppnå en säkrare traumavård. LÄS MER

 3. 3. Relationsbrott i det terapeutiska rummet : Terapeutens upplevelse av patientens dissociation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anders Dahlgren; Lotta Ring; [2014]
  Nyckelord :Terapeutupplevelsen; dissociation; trauma; relationsbrott; IPA;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att utforska hur psykoterapeuter upplever, påverkas av och hanterar samspelssituationer med patienter som har varit med om svåra livshändelser och som dissocierar under en specifik session. Åtta kvinnliga psykoterapeuter ingick i studien, samtliga yrkesverksamma inom specialiserad traumavård eller psykiatri. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors kompetens inom traumavård på en akutmottagning : en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Nathalie Lindholm; Therése Wahtramäe; [2012]
  Nyckelord :competence; trauma; emergency; emergency nurses; education; kompetens; trauma; akutmottagning; akutsjuksköterska; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar förväntas ha en hög kompetens inom traumavård. Med hög kompetens menas att de utför ett komplext och avancerat arbete och har ett stort ansvar i det initiala omhändertagandet av traumapatienter. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskans självskattade kompetens inom traumavård

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Elina Odenland; Amalia Bihl; [2011]
  Nyckelord :competence; competence development; operating nurse; trauma care; kompetens; kompetensutvecklingsmodell; operationssjuksköterska; traumavård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma är ett världsomfattande problem. I Sverige avlider 4500 personer årligen av traumarelaterade skador. Lennquist (2007) menar att denna siffra kan minskas vid optimerad organisation och förhöjd/förbättrad kompetens inom traumavård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet traumavård.

Din email-adress: