Sökning: "traumavård"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet traumavård.

 1. 1. Patienters upplevelser av omvårdnaden på akutmottagningen efter ett trauma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Bolanca; Johanna Kjellström; [2018]
  Nyckelord :Care; Emergency Department; Experience; Patient; Trauma; Akutmottagning; Upplevelse; Omvårdnad; Patient; Trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma är något som uppenbarar sig oväntat och kan leda till omfattande konsekvenser för patienter som drabbas. Eftersom patienter själva inte kan påverka situationen fullt ut, är det viktigt att sjuksköterskan besitter kompetens för att erbjuda bästa möjliga omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation i traumateam- En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Liselotte Gunnarsson; Victoria Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Collaborative communication; nurse; patient safety; trauma care; trauma team; Kollaborativ kommunikation; patientsäkerhet; sjuksköterska; traumaomhändertagande; traumateam.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Traumavård innebär vård av allvarligt somatiskt skadade patienter. För att vårda dessa patienter samlas multiprofessionella team, vilket ställer krav på teamarbete och god kommunikation för ett säkert och strukturerat omhändertagande. LÄS MER

 3. 3. Empatisk utsatthet i socialt arbete : En kvalitativ studie om socionomers tankar och erfarenheter av empatitrötthet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Nybom; Fredrik Söderlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom socionomyrket förekommer det höga nivåer av sjukskrivningar som kan kopplas till stress. Ett uttryck som ger en mer specifik beskrivning av den känslomässiga stress som kopplas till hjälpande arbete är empatitrötthet. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans uppfattning av att kunna arbeta evidensbaserat vid ett traumalarm : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofie Carlsson; Josefine Johansson; Sara Evers Persson; [2015]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; evidensbaserad vård; trauma;

  Sammanfattning : Trauma är den vanligaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden och kan orsaka stort lidande för den enskilda individen samt höga samhällskostnader. I Sverige saknas nationella och regionala riktlinjer för traumaomhändertagande, men ett flertal projekt pågår för att uppnå en säkrare traumavård. LÄS MER

 5. 5. Relationsbrott i det terapeutiska rummet : Terapeutens upplevelse av patientens dissociation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anders Dahlgren; Lotta Ring; [2014]
  Nyckelord :Terapeutupplevelsen; dissociation; trauma; relationsbrott; IPA;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att utforska hur psykoterapeuter upplever, påverkas av och hanterar samspelssituationer med patienter som har varit med om svåra livshändelser och som dissocierar under en specifik session. Åtta kvinnliga psykoterapeuter ingick i studien, samtliga yrkesverksamma inom specialiserad traumavård eller psykiatri. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet traumavård.

Din email-adress: