Sökning: "3D reconstruction of a computer tomographic image"

Hittade 1 uppsats innehållade orden 3D reconstruction of a computer tomographic image.

  1. 1. Digital flexor tendon sheath contamination or infection in 111 horses : an investigation of factors associated with outcome of treatment

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Agnes Hammarlund; [2020]
    Nyckelord :3D reconstruction of a computer tomographic image; illustrating a contrast study of the digital flexor tendon sheath; Diagnostic Imaging Clinic; University Animal Hospital; SLU;

    Sammanfattning : .... LÄS MER