Sökning: "Alexander Grövnes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexander Grövnes.

  1. 1. Designing expressive typing experiences

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Alexander Grövnes; [2020]
    Nyckelord :Typing experiences; Expression; Impression; Handwriting;

    Sammanfattning : The expressive nature of typing has been mostly neglected in research. The possibilities of our full expressive selves are not included in typing experiences.The aim of this thesis is to explore the expressive qualities and experiences of typing and open up new opportunities and possibilities for interaction designers. LÄS MER