Sökning: "Alvan Ahlinder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alvan Ahlinder.

 1. 1. Att konstruera nya normer för humanitär intervention : Ansvaret att skydda och interventionen i Libyen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Viktor Alvan Ahlinder; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad är mänsklig utveckling? : En studie av teorier om "Human Development"

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Staffan Hultgren; Viktor Alvan Ahlinder; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER