Sökning: "Anders Törnqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Törnqvist.

  1. 1. Analys Handelshamnen : Förslag till utveckling av Handelshamnen i Karlskrona

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Jesper Borgström; [2008]
    Nyckelord :Handelshamnen; stadsanalys; vatten; hamnpromenad;

    Sammanfattning : Analys Handelshamnen, förslag till utveckling av Handelshamnen i Karlskrona är ett examensarbete för en kandidatexamen i Fysisk Planering från Blekinge Tekniska Högskola 2008, skrivet av Jesper Borgström med Anders Törnqvist som handledare. Den 5 december 1679 togs det officiella beslutet att grunda staden Karlskrona och örlogsbasen. LÄS MER