Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. EN STADSDELSFÖRVALTNING PÅ FACEBOOK. En enkätstudie om vad invånare i Lundby vill se på stadsdelsförvaltningens Facebooksida.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Ann-Catrine Westman; [2017-01-23]
  Nyckelord :Sociala medier; Facebook; kommunikationskanaler; extern kommunikation; offentlig förvaltning; enkätstudie; informantintervjuer;

  Sammanfattning : Ge stadsdelsförvaltningen i Lundby en riktning i hur de kan arbeta med en Facebooksida som kommunikationskanal till sina invånare. Utgångspunkter (s. 7 i uppsatsen), kommunikatörens roll (s. 8 i uppsatsen) om en framgångsrik Facebooksida (s. LÄS MER

 2. 2. Enhetschefers användning av stödkanaler. Praxisanalys över enhetschefers informationsarbete i Lundby stadsdelsförvaltning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Ann-Catrine Westman Westman; [2016-02-17]
  Nyckelord :Organisationskommunikation; kommunikationskanaler; intern kommunikation; kommunikationspolicy; enhetschefer i offentlig förvaltning; praxisanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa de kriterier som kommunikationskanalerna behöver uppfylla för att effektivt stödja linjekommunikationen i offentlig förvaltning och att ge förslag till förbättringar till Lundby SDF.Teori: Christian Limas (2007) praxisanalys, Carl Martin Allwoods (1998) mätverktyg över stödkanaler. LÄS MER