Sökning: "Organisationskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet Organisationskommunikation.

 1. 1. See you at LinkedIn - The complex link between employees and organizations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Agnes Gustavsson Larsson; Sofia Steinbock; [2019]
  Nyckelord :LinkedIn; Employee perspective; corporate communication; strategic communication; alignment; branding; medarbetarperspektiv; organisationskommunikation; strategisk kommunikation; varumärke; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about how employees perceive their LinkedIn usage in relation to their organization. To increase the awareness of how organizations can work strategically with LinkedIn the link between organizations and employees has been studied. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring av den interna kommunikationsprocessen vid Åbymässan AB : En studie utförd med hjälp av kvalitetstekniska arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kindström Louise; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; ISO 9001: 2015; Quality assurance; Organizational communication; standardization; quality technology; Total Quality Management; Intern kommunikation; ISO 9001:2015; Kvalitetssäkring; Organisationskommunikation; standardisering; kvalitetsteknik; Total Quality Management;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i intresse av nystartade Åbymässan AB i Göteborg angående hur de kan kvalitetssäkra och förbättra deras interna kommunikationsprocess. Företaget ingår i Easyfairs Group och är ett tjänsteföretag inom evenemangs- och mässbranschen. LÄS MER

 3. 3. Interkulturelle Organisationskommunikation : Eine kontrastive Studie zur interkulturellen Kommunikation in deutschen und schwedischen Betrieben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ylva Åsberg; [2019]
  Nyckelord :Business; intercultural communication; organizational culture; communication; German companies; Swedish companies;

  Sammanfattning : Germany and Sweden are important business partners. In business it is important to be aware of different organizational cultures. Sweden and Germany are in many aspects alike, but at the same time there are cultural differences. LÄS MER

 4. 4. The GRANULDISK way

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lykke Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsförändring; delaktighet; kommunikation; ledarskap; lärande organisation; långsiktighet; förändringsagenter; organisationskommunikation; förändringsledning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett komplext och holistiskt fenomen som påverkar det dagliga arbetet i organisationer. På senare år har intresset växt för att studera organisationskulturer och om det är möjligt att förändra dessa. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation för att undvika kris : Halmstad kommuns kommunikation under bevattningsförbud

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jörgen Selien; [2019]
  Nyckelord :Excellence theory; Retorisk analys; Bevattningsförbud; kommunal kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie studerar Halmstad kommuns kommunikation i en särskilt ansträngd situation och vill bidra med kunskap om organisationskommunikation i liknande kommunikationsinsatser.  Hur har Halmstad kommun arbetat för att föra in dricksvattenbrist på kommunens invånares agenda under bevattningsförbudet 2017? Vilka strategier har Halmstad kommun använt sig av i sin kommunikation under bevattningsförbudet? Hur beskrivs Halmstad kommuns kommunikation gentemot kommuninvånarna och de lokala medierna av kommunens och lokaltidningens representanter? Vilken retorik har Halmstad kommun använt i kommunikationen under bevattningsförbudet? Denna uppsats studerar Halmstad kommuns strategi och retorik under kommunens bevattningsförbud 2017. LÄS MER