Sökning: "sensegiving"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet sensegiving.

 1. 1. The Importance of Local Context in Multidivisional Organizations: Prospective sensemaking in an ambiguous change process guided by an envisioned future

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jacob Hallberg; Gustaf Johansson; [2020-06-16]
  Nyckelord :Sensemaking; Sensegiving; Retrospective; Prospective Sensemaking; Envisioned Future; Bricoleurs; Change Management; Leading in Change;

  Sammanfattning : MSc Management.... LÄS MER

 2. 2. Hur skapas mening under en samhällskris? : En kvalitativ studie med fokus på “Sensemaking” i organisationer: Tolkning av ett digitalt möte som behandlar ledarskap och entreprenörskap i samhällskrisen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Gustafsson; Maja Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Sense making; Sense giving; Sense taking; Crisis Management; Meningsskapande; Krishantering;

  Sammanfattning : Det är många före oss som valt att intressera sig för sensemaking, meningsskapande, i och runt organisationer. Det finns även mycket forskning om hur man bör gå tillväga och arbeta med sin meningsskapande process när man ställs inför en krissituation. LÄS MER

 3. 3. Meningsskapande och meningsgivande inom komplexa krisgrupper : En fallstudie om meningsskapande och meningsgivande påverkan på den komplexa krisgruppen för översvämningarna i Mälaren år 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Fransson; Christoffer Lindskog; [2020]
  Nyckelord :Sensemaking; sensegiving; complexity; crisis team; crisis management; natural disaster; flooding; Meningsskapande; meningsgivande; komplexitet; krisgrupp; krishantering; naturkatastrof; översvämning;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge of the complexity of a crisis team consisting of multiple government. Furthermore, the consequences of the complexity on the sensemaking and sensegiving processes, regarding the crisis team in a natural disaster. LÄS MER

 4. 4. Change Agent or Change Target? A qualitative study of the middle manager’s role during a cultural change process

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Lindberg; Lina Svensson; [2020]
  Nyckelord :Organizational Change; Change Management; Sensemaking; Sensegiving; Organizational Culture; Middle Management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop a deeper understanding regarding middle managers' perspectives of their role in organizational culture change. Different roles of middle managers during cultural change were identified based on how they understood their role and their approach to managing change. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande inom den offentliga förvaltningens givna ramar : En kvalitativ studie om hur ledare upplever en IT-understödd organisationsförändring

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Lundin; Sebastian Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; Sensemaking; Sensegiving; Technology; Communication; Organisationsförändring; Meningsskapande; Meningsgivande; Teknologi; Kommunikation;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringstakten i samhället har gjort att svenska myndigheter har intensifierat sitt arbete med att anpassa sina organisationer och verksamheter för att kunna utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför. Samtidigt visar tidigare forskning att cirka 75 procent av de organisationsförändringar som sker till följd av att informationsteknologi implementeras tenderar att misslyckas. LÄS MER