Sökning: "Ann-Charlotte Black"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-Charlotte Black.

  1. 1. Omvårdnad vid diagnos borderline personlighetsstörning

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Pernilla Göransson; Ann-Charlotte Roberts; Sara Söderstedt; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Background: Borderline personality disorder is a psychiatric diagnosis that one to two percent of the population and at least every fourth patient that have received treatment at a psychiatric clinic has been diagnosed with. BPD is most common in women between teenage and early adulthood. LÄS MER