Sökning: "Anna-Lena Lennartsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Lena Lennartsson.

  1. 1. Praons vara eller inte vara

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Lisbeth Andersson; Anna-Lena Lennartsson; [2006]
    Nyckelord :Prao; praoverksamhet; syo; syv;

    Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vårt examensarbete är att kartlägga ungdomars föreställningar om arbetslivsorientering och prao. I vår undersökning har vi använt oss av en kvantitativ metod och gjort en enkätundersökning med 67 elever i årskurs 9 i den kommunala grundskolan. LÄS MER