Sökning: "April Berlin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden April Berlin.

 1. 1. The Other Side of the Medal : A Case Study of Right-Wing Populist Party Identity in German Newspaper Discourse

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fabia Federica Lehfeldt; [2018]
  Nyckelord :Discourse; identity; us them distinction; discursive struggle; antagonism; agonism; right-wing populism; Alternative für Deutschland;

  Sammanfattning : Nowadays, liberal democratic societies comprise the breeding ground for thriving right-wing populist parties. They share the “fundamental core of ethno-nationalist xenophobia, (…) and anti-political establishment populism” (Rydgren, 2004 p.475). LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv i staden : tillfällig landskapsarkitektur på sex platser i Linköping 3-15 april 2012

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Beatrice Andersson; [2012]
  Nyckelord :tillfällig landskapsarkitektur; mellanrum; friluftsliv; upptäckande; delaktighet; rörelse;

  Sammanfattning : The subject of this project focuses on how Landscape Architects by their profession can explore and directly make a difference in the cityscape. This paper documents the process of art - based research practice. LÄS MER

 3. 3. Processing of full waveform sonic data for shear wave velocity at the Ketzin CO2 storage site

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Geofysik

  Författare :Khalid Abbas; [2012]
  Nyckelord :geophysics; Ketzin; CO2 storage; sonic data;

  Sammanfattning : The accumulation of carbon dioxide gas (CO2) in the atmosphere is considered be the main cause of global warming effects. These emissions can be reduced substantially by capturing and storing the CO2. The CO2SINK project started in April 2004 in the northeast German Basin (NEGB) at the town of Ketzin near Berlin, Germany. LÄS MER

 4. 4. Röders prognoser, går de verkligen att lita på?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Nitzan Cohen; [2011]
  Nyckelord :Nyckelord: Långtidsprognoser; Röder; normalfördelning; korrelationskoefficient;

  Sammanfattning : I kvällstidningen Aftonbladet har det under flera år publicerats artiklar med långtidsprognoser för sommaren. För prognoserna står en tysk man vid namn Wolfgang Röder, som tidigare arbetat på meteorologiska institutionen vid Freie Universität i Berlin. LÄS MER