Sökning: "special exponering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden special exponering.

 1. 1. Trä-ish : vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Mässing; Filippa Logrim Wikander; [2019]
  Nyckelord :furu; träplastkomposit; högtryckskompaktlaminat; återvunnen plast; CO2; ; beständighet; ersättningsmaterial;

  Sammanfattning : Wood as a material has traditionally been used and is still used in many constructions in outdoor environments in Sweden. Despite the benefits of domestic materials that do not come from finite resources and have a special character, one cannot ignore the fact that wood requires maintenance. LÄS MER

 2. 2. HAND- OCH ARMVIBRATIONSSKADOR INOM BYGGBRANSCHEN BETEENDE – EN ORSAK TILL ATT PROBLEMET KVARSTÅR

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Helmfrid; Joakim Yrjönheikki; [2018]
  Nyckelord :Vibrations injury of hand and arm; Theory of Reasoned action; Job planning; Swedish work environment authority regulation; Input Value and Limit.; Hand- och armvibrationsskador; Teorin om överlagt beteende; Arbetsberedningar; Arbetsmiljöverkets föreskrifter; insatsvärde och gränsvärde.;

  Sammanfattning : Syfte: Problem med vibrationsskador har funnits i branschen lika länge som vibrerande maskiner har funnits. Idag är upp till 51 procent av alla belastningsskador som vibrationsrelaterade, enligt AFA. Det vanligaste är att män i åldrarna 47–49 har problem med vibrationsskador, men på senare år har skadorna krupit nedåt i åldrarna. LÄS MER

 3. 3. Världen i sikte : Kritiskt tänkande och skapande av samtal om marginaliserade grupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Michelle Sosnecki; [2017]
  Nyckelord :Intersektionalitet; normkritik; a r tography; kritiskt tänkande; pedagogik; bildundervisning.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle fungerar media som en enorm informationsspridare. Därför är det utav stor vikt att ställa sig frågan om alla grupper kommer till tals i media och därmed få lika stort handlingsutrymme? Alltför ofta använder man sig som betraktare av tv som en källa utan att för den sakens skull tänka kritiskt kring det man har sett. LÄS MER

 4. 4. Jämställd gestaltning : analys och design för Sibbarps aktivitetsyta

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Brodin; [2016]
  Nyckelord :aktivitetsyta; genus; jämställd design; jämställd gestaltning; jämställd planering; kulturgeografi; landskapsarkitektur; performativitet; performativt stadsliv; stadsplanering;

  Sammanfattning : De senaste åren har allt fler börjat intressera sig för jämställdhetsfrågor inom stadsplanering och medborgardialoger. Något som fått särskild uppmärksamhet i Malmö är bristen på jämställda aktivitetsytor, där killar och tjejer på lika villkor kan engagera sig i fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Exponering i butiken : Specialexponering av kläder och exponeringens påverkan på kunder

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Jasminka Sales; [2013]
  Nyckelord :exponering i butiken;

  Sammanfattning : SammanfattningAtt veta hur man kan påverka och attrahera kunderna med hjälp av exponeringar kan vara av stor betydelse för butikerna och butikscheferna. Med allt större konkurrens i alla branscher blir kampen om varje enskild kund allt mer påtaglig. LÄS MER