Sökning: "riskbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 427 uppsatser innehållade ordet riskbedömning.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att bedöma suicidrisk via telefon i den psykiatriska öppenvården : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Ersson; Sandra Viksell; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Suicidriskbedömningar; Telefon; Psykiatrisk öppenvård; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Relation; Utbildning; Reflektion; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem som är utbrett över hela världen som skulle kunna förebyggas. Trots en pågående vård förhindrar inte det personen från att begå suicid. För att skapa en återhämtningsinriktad riskbedömning behöver vårdaren se patientens individuella möjligheter samt främja engagemang och meningsfullhet. LÄS MER

 2. 2. Interaction i Kielkanalen : En undersökning av de bakomliggande orsakerna till olyckor orsakade av interaction i Kielkanalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Lo Davidsson; David Andersson Wodlén; [2021]
  Nyckelord :Interaction; Accidents; HFACS-MA; Kiel Canal; Causes; Reports; Interaction; olyckor; HFACS-MA; Kielkanalen; orsaker; rapporter;

  Sammanfattning : Den största delen av olyckor till sjöss inträffar i inre, ofta tätt trafikerade, vattenvägar. I den här studien undersöks olyckor i Kielkanalen som skett till följd av interaction. Trots de sedan länge kända riskerna för bl.a. LÄS MER

 3. 3. Den svenska krigsmaterielexportens legitimering: Riktlinjer, riskbedömning och liberal militarism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lina Carling; [2021]
  Nyckelord :Krigsmaterielexport; vapenexport; policyanalys; liberal militarism; Sverige Arms export; munitions export; policy analysis; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks regeringens proposition (2017/18:23) om skärpt exportkontroll av krigsmateriel utifrån Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”, vilken är en form av policyanalys. Syftet är att undersöka vad regeringen ansett är problematiskt med riktlinjerna och tillståndsprövningen för den svenska krigsmaterielexporten. LÄS MER

 4. 4. Interaction i Kielkanalen : En undersökning av de bakomliggande orsakerna till olyckor orsakade av interaction i Kielkanalen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Lo Davidsson; David Andersson Wodlén; [2021]
  Nyckelord :Interaction; Accidents; HFACS-MA; Kiel Canal; Causes; Reports; Interaction; olyckor; HFACS-MA; Kielkanalen; orsaker; rapporter;

  Sammanfattning : Den största delen av olyckor till sjöss inträffar i inre, ofta tätt trafikerade, vattenvägar. I den här studien undersöks olyckor i Kielkanalen som skett till följd av interaction. Trots de sedan länge kända riskerna för bl.a. LÄS MER

 5. 5. Den erfarna anestesisjuksköterskans strategier för säker extubation

  Magister-uppsats,

  Författare :Christina Forslund; Annika Thor Andersson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Extubation; Riktlinjer; Riskbedömning; Strategier;

  Sammanfattning : Background: General anesthesia is associated with several risks which can lead to seriouscomplications. The risks are associated with intubation, induction and extubation. One of theresponsibilities of the registered nurse anesthetist is to assess the patient's airway and performa safe extubation. LÄS MER