Sökning: "riskbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade ordet riskbedömning.

 1. 1. Riskbedömning för nedgrävda gasledningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Elias Kamyab Orvar; Rikard Petersson; daniel Sjöholm; [2019-06-24]
  Nyckelord :Homogena poissonprocesser;

  Sammanfattning : Submerged in the fields below us exists a network of pipelines for the distribution ofnecessary resources for our communities. It is of great importance that maintenance andrepair of these wiring is performed satisfactorily. Swedegas is a company in Gothenburgthat owns pipelines for natural gas. LÄS MER

 2. 2. Den preoperativa riskbedömningen ur anestesisjuksköterskans perspektiv: En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Andreas Berglund; Kristian Hermander; [2019-06-20]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; risk; riskbedömning; riktlinjer; fortbildning; optimering; patientsäkerhet; erfarenhet; advocacy; kvantitativ; enkät;

  Sammanfattning : Background: During a preoperative assessment information about the patients health, physicalstatus and current diseases are gathered to enable an evaluation of the patients risk factors beforeanesthesia is administrated. The goal of this evaluation is to minimize the risk of perioperativecomplications by individualizing the anesthesia method and/or perform a preoperativeoptimization of the patient. LÄS MER

 3. 3. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 4. 4. Can difference in yield be justified?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hjalmar Åhman; Sebastian Petersson; [2019]
  Nyckelord :Risk; yield; vacancies; default risk; real estate housing;

  Sammanfattning : Svensk fastighetsmarknad blomstrar med anledning av rekordlåga räntor, bostadsbrist och näst intill inga vakanser. De låga räntorna har lett till att fler tar sig an fastighetsmarknaden, samtidigt som den nämnda bostadsbristen kan tänkas öka incitamenten att investera i fastigheter. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV OMVÅRDNAD RIKTAD MOT ATT FÖREBYGGA VÅRDRELATERAD PNEUMONI HOS PATIENTER MED AKUT STROKE - EN INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Miia Eriksson; Madeleine Rosén; [2019]
  Nyckelord :Förebyggande omvårdnad; Riskbedömning; Strokeenhet; Säker vård; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterad pneumoni är en av de vanligaste och allvarligaste komplikationerna i samband med akut stroke. Forskningen visar att med rätt omvårdnadsåtgärder kan vårdrelaterad pneumoni i hög utsträckning förebyggas. LÄS MER