Sökning: "riskbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade ordet riskbedömning.

 1. 1. Skillnader i sakkunnigutlåtanden angående brand- och rökspridning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Tomas Mo; [2020]
  Nyckelord :Brandutredning; mordbrand; allmänfarlig vårdslöshet; sakkunnig; sakkunnigutlåtande; spridningsutlåtande; spridningsyttrande; riskbedömning; räddningstjänst; rättssäkerhet.; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to classify a crime involving a fire, a fire-technical assessment that describes what damage the fire could have caused from a fire expert is needed. In Sweden, there are no rules how these assessments should be executed or who is considered competent enough to establish them, but there are guidelines. LÄS MER

 2. 2. Riskbedömning för nedgrävda gasledningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Elias Kamyab Orvar; Rikard Petersson; daniel Sjöholm; [2019-06-24]
  Nyckelord :Homogena poissonprocesser;

  Sammanfattning : Submerged in the fields below us exists a network of pipelines for the distribution ofnecessary resources for our communities. It is of great importance that maintenance andrepair of these wiring is performed satisfactorily. Swedegas is a company in Gothenburgthat owns pipelines for natural gas. LÄS MER

 3. 3. Den preoperativa riskbedömningen ur anestesisjuksköterskans perspektiv: En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Andreas Berglund; Kristian Hermander; [2019-06-20]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; risk; riskbedömning; riktlinjer; fortbildning; optimering; patientsäkerhet; erfarenhet; advocacy; kvantitativ; enkät;

  Sammanfattning : Background: During a preoperative assessment information about the patients health, physicalstatus and current diseases are gathered to enable an evaluation of the patients risk factors beforeanesthesia is administrated. The goal of this evaluation is to minimize the risk of perioperativecomplications by individualizing the anesthesia method and/or perform a preoperativeoptimization of the patient. LÄS MER

 4. 4. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på riskbedömning : en studie i försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Robin Håkansson; Pontus Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Försäkringsbranschen; digitalisering; riskbedömning; asymmetrisk information; Principal-agentteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur riskbedömning för svenska försäkringsgivare har påverkats av digitaliseringen, med fokus på asymmetrisk information.  Med försäkringstagarens ökade möjligheter att jämföra och teckna försäkringar på internet belyser vi från försäkringsgivarens perspektiv problematiken med att minimera asymmetrisk information när kontakten med kunden sker automatiserat. LÄS MER