Sökning: "riskbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade ordet riskbedömning.

 1. 1. Utvärdering av åtgärdsalternativ för Badöområdet med SGI:s verktyg SAMLA

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Sophie Forsgren; [2021]
  Nyckelord :SAMLA; riskbedömning; Badö; stabilisering solidifiering; schaktning;

  Sammanfattning : The purpose of this work was to evaluate remedial alternatives for the Badö area in Uddevalla. Large parts of the area consist of heterogeneous filling and the contamination situation consists of, inter alia; arsenic, chromium, PAH, and petroleum. These contaminations are consistent with previous activities on the area. LÄS MER

 2. 2. Vakuumlyftverktyg för Rullborrkroneben

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Bayan Al Khatib; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) tillverkar olika rullborrkronor som används för bergborrning. Rullborrkronan består av tre hopsvetsade ben. Benen är smidda och levereras från en extern leverantör. Rullborrkronebenen kommer in på en EU-pall sedan lyfts dem in i en fräs for bearbetning. LÄS MER

 3. 3. Kommunernas arbete med äldre kvinnor utsatta för partnervåld : en kvalitativ studie om biståndshandläggares och socialsekreterares erfarenheter ur ett organisationsperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emma Cederström; [2021]
  Nyckelord :Partnervåld; våld mot äldre; socialtjänst; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att genom en kvalitativ fenomenologisk ansats undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen och socialsekreterare inom relationsvåldsenheter på socialtjänsten arbetar med äldre kvinnor utsatta för partnervåld. Syftet är vidare att studera yrkesverksammas olika erfarenheter av hur stödet till äldre kvinnor utsatta för partnervåld utformas inom respektive enhet. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av rutin och standard för riskbedömning av ny arbetsutrustning : Tillämpad på BillerudKorsnäs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Sara Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Riskhanteringsprocessen; Riskbedömning; Arbetsutrustning; Rutin; Standard;

  Sammanfattning : When new work equipment is installed a risk assessment must be implamented to avoid accidents and incidents. Currently, BillerudKorsnäs i Gävle, is not sure whether their risk assessments are performed correctly. LÄS MER

 5. 5. Six Sigma for quality assurance of Lithium-ion batteries in the cell assembly process : A DMAIC field study at Northvolt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mani Mostafaee; [2021]
  Nyckelord :Cell assembly process; ISO 14644; Lithium-ion battery; Particle contamination; Quality Cost; Technical cleanliness; VDA 19;

  Sammanfattning : Lack of technical cleanliness and particle contaminations in Lithium-ion battery manufacturing affect the performance of batteries which are a risk for the safety and quality of the product. Therefore, part of the manufacturing process occurs inside the Clean and Dry room area to maintain technical cleanliness. LÄS MER