Sökning: "Marketing Mix"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden Marketing Mix.

 1. 1. Marknadsföringsmixens fortsatta betydelse, med hänsyn till digitaliseringen. : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Joel Lager; Pontus Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Marketing Mix; Digitalization; Big Data; Marknadsföringsmixen; Digitalisering; Big Data;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att diskutera hur marknadsföringsmixen kunnat bevarat sin betydelse över tid inom området marknadsföring, med hänsyn till de förändringar som digitaliseringen inneburit. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Underhållning : som en strategisk framgångsfaktor för shoppingcenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Eklöf; Sandra Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Event marketing strategies; Shoppingcenter; Management; Entertainment; Strategisk eventmarknadsföring; Shoppingcenter; Management; Underhållning;

  Sammanfattning : Denna studie framför vår forskning om hur underhållning används på ett shoppingcenter som en strategisk marknadsföringsstrategi. En fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt valdes eftersom vi ville få ett djup i studien. LÄS MER

 3. 3. English Influence in Swedish Advertising: A Comparative Study of Recent English Loanwords and Swedish-English Code-Switching in the Printed and Online Versions of Five Magazines and Newspapers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Emily Hesselmark; [2018]
  Nyckelord :code-switching; loanwords; advertising; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This paper investigates to what extent Swedish-English code-switching and recent English loanwords occur in the printed and online versions of five newspapers and magazines. The newspapers and magazines that were included are Aftonbladet, Amelia, Elle, Café, and Helsingborgs Dagblad. LÄS MER

 4. 4. Sustainability Marketing : Sustainability Marketing on the Chinese Market

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Aida Licina; Hannah Radtke; Charlotte Johansson; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability Marketing; Sustainability marketing mix; Sustainability in China; Swedish Companies;

  Sammanfattning : It is argued that sustainability today has become a mega-trend, where the consumers are more aware of their surroundings and businesses impact on the environment than ever. Companies have come to be critically observed by societies, which has put more pressure on them to act in more sustainable ways as well as becoming more transparent with their operational and sustainability communication towards stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Systembolagets hållbara marknadsföring - En studie om Systembolagets marknadsföring av ekologiska produkter och de påverkande faktorerna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Hässelmo; Martin Hansson Widegren; [2017-07-06]
  Nyckelord :Systembolaget: Ecological products; Monopoly; Consumer Behaviour; Social responsibility ; Marketing mix; Ethical marketing.;

  Sammanfattning : The increase of demand on ecological products and their recent public display in the media,has made them more and more important for Swedish companies to attend to.In the year of 1979, there was a new law regarding new marketing regulations on behalf ofproducts with alcohol. LÄS MER