Sökning: "Christian Sondell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Sondell.

  1. 1. Två sidor av samma mynt : Komponentansatsens vara eller inte vara

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Martin Jäderlund; Christian Sondell; [2012]
    Nyckelord :K3; komponentavskrivning; komponentansats; intressentmodellen; värdestjärna; bfn;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 2004 arbetar Bokföringsnämnden (BFN) med att ta fram fyra kategorier av ett förenklat och samlat regelverk för företag i Sverige. K3-regelverket som utgör ett av dessa fyra regelverk och just nu utarbetas kommer att vara det huvudsakliga regelverket för alla onoterade företag som inte valt att tillämpa den så kallade IAS-förordningen. LÄS MER